Znanstvena monografija

310 Naslovi
 
51-100 od 310

Vse knjige

ATHENA Research Book, Volume 1

József Györkös (ur.), Ron Blonder (ur.), Anne Friderike Delouis (ur.), Jana Javornik (ur.), Konstantinos Petridis (ur.)
25.11.2022

Socialna država in revščina

Etelka Korpič-Horvat (ur.), Vesna Leskošek (ur.), Darja Senčur Peček (ur.), Vojko Anton Antončič (ur.), Natalija Orešek (ur.)
14.11.2022

Program razvoja održivog turizma u Sisku i Petrinji

Marko Koščak (ur.), Barbara Pavlakovič (ur.), Ingrid Padjen Đurić (ur.), Marko Jurakić (ur.)
11.11.2022

Contemporary Issues in Tourism

Maja Borlinič Gačnik (ur.), Milica Rančić Demir (ur.)
28.10.2022

Sodobni pristopi inženiringa poslovnih sistemov

Matjaž Maletič (ur.), Benjamin Urh (ur.)
19.09.2022

Znanstveno-raziskovalni izzivi na poti digitalne preobrazbe

Mirjana Kljajić Borštnar (ur.), Andreja Pucihar (ur.)
23.08.2022

Slavistična prepletanja 4

Gjoko Nikolovski (ur.), Natalija Ulčnik (ur.)
20.07.2022

Voles and Lemmings (Arvicolinae) of the Palaearctic Region

Boris Kryštufek, Georgy Shenbrot
15.07.2022

Slavistična prepletanja 3

Gjoko Nikolovski (ur.), Natalija Ulčnik (ur.)
06.07.2022

Mikropropagacija koščičarjev

Metka Šiško
29.06.2022

Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju

Alja Lipavic Oštir (ed.), Karmen Pižorn (ur.)
22.06.2022

Slavistična prepletanja 1

Gjoko Nikolovski (ur.), Natalija Ulčnik (ur.)
26.04.2022

Vzdržljivost podjetniške aktivnosti: GEM Slovenija 2021

Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
25.04.2022

Management: Izbrana poglavja

Iztok Podbregar (ur.)
10.02.2022

Izzivi in priložnosti tehniškega izobraževanja

Mateja Ploj Virtič (ur.)
23.12.2021

Jezik in turizem, Language and Tourism, Sprache und Tourismus

Jasna Potočnik Topler (ur.), Mojca Kompara Lukančič (ur.)
23.12.2021

Improving Frontline Responses to Domestic Violence in Europe

Branko Lobnikar (ur.), Catharina Vogt (ur.), Joachim Kersten (ur.)
08.12.2021

Feminativi v slovenskem jeziku

Tjaša Markežič, Irena Stramljič Breznik
13.10.2021

Youth 2020: The position of young people in Slovenia

Tomaž Deželan (ur.), Miran Lavrič (ur.)
08.10.2021

Slovenščina na dlani 4

Natalija Ulčnik (ur.)
30.09.2021

Znanstveno-raziskovalni trendi na področju digitalne preobrazbe

Uroš Rajkovič (ur.), Alenka Baggia (ur.)
12.08.2021

Deroči vrelec Antona Krempla

Marko Jesenšek (ur.)
23.07.2021

Medicina, pravo in družba: Sodobne dileme IV

Vesna Rijavec (ur.), Suzana Kraljić (ur.), Jelka Reberšek Gorišek (ur.)
28.06.2021

Selected Aspects of Human Life in Civil and Criminal Law

Suzana Kraljić (ur.), Damjan Korošec (ur.), Yener Ünver (ur.)
25.05.2021

Mladina 2020: položaj mladih v Sloveniji

Miran Lavrič, vodja raziskave in urednik; Tomaž Deželan, vodja ekipe FDV UL in urednik
21.05.2021

Podjetništvo v novi stvarnosti: GEM Slovenija 2020

Miroslav Rebernik (ur.), Karin Širec (ur.)
18.05.2021
51-100 od 310