Voles and Lemmings (Arvicolinae) of the Palaearctic Region

Avtorji

Boris Kryštufek
Prirodoslovni muzej Slovenije
https://orcid.org/0000-0002-8797-1840
Georgy Shenbrot
Univerza Ben-Gurion v Negevu
https://orcid.org/0000-0002-5075-7349

Ključne besede:

taksonomija, nomenklatura, morfologija, kariologija, molekularna sistematika, razmejevanje vrst, podvrste, zoogeografija, modeliranje habitatov

Kratka vsebina

Voluharice in lemingi (Arvicolinae) palearktične regije. Voluharice in lemingi so z vrstami najštevilčnejša skupina palearktičnih glodavcev, zato so pogosto predmet temeljnih in aplikativnih raziskav. Pričujoče delo, ki združuje dosežke genomike s tradicionalno taksonomijo, je avtoritativen in aktualen vodnik v taksonomijo živalske skupine, za katero se zanimajo epidemiologi, biostratigrafi, zooarheologi, evolucijski biologi, populacijski ekologi, biosistematiki, varstveni biologi, muzejski kustosi in raziskovalci različnih drugih bioloških področij. Besedilo spremlja 331 ilustracij in več kot tisoč referenc. Za vsako od 128 vrst so podane morfološke posebnosti in natančni zemljevidi razširjenosti. Knjiga bo omogočila uporabniku poglobljeno in kritično interpretacijo odnosov med vrstami voluharic in lemingov. Z njo bo lažje razumel taksonomske spremembe, ki so v tej skupini glodavcev še vedno pogoste.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije

Boris Kryštufek je muzejski svetnik v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in znanstveni svetnik v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Je gostujoči profesor na Karlovi univerzi v Pragi in pridruženi urednik revije Mammalia. Objavljal je o geografski variabilnosti, sistematiki in razširjenosti malih sesalcev Evrope, Azije in Afrike. Je soavtor Sesalcev Turčije in Cipra v treh delih (2001, 2005, 2009) in sourednik Atlasa evropskih sesalcev (1999) in Balkanske biodiverzitete (Vzorci in procesi v evropski vroči točki biodiverzitete; 2004). V nedavnem Priročniku sesalcev sveta je bil soavtor pri poglavjih o družinah hrčkov, voluharic in miši Novega sveta (Cricetidae; 2017) in krtov (Talpidae; 2018). Knjiga Živeti z medvedi – velika evropska zver v izginjajočem svetu (2003), pri kateri je bil soavtor in sourednik, je prejela literarno nagrado Mednarodne zveze za lov in divjad CIC.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: bkrystufek@pms-lj.si

Georgy Shenbrot , Univerza Ben-Gurion v Negevu

Georgy Shenbrot je bil do upokojitve (2019) znanstveni svetnik na Univerzi Ben Gurion, Negev, Izrael. Zanimajo ga mali sesalci in plazilci v puščavskem okolju. Objavil je 189 znanstvenih člankov in 25 poglavij v zbornikih. Je vodilni avtor v monografiji o skakačih (Zapodidae in Dipodidae) v seriji Sesalci Rusije in sosednjih ozemelj (1995, Nauka, Moskva; angleški prevod objavljen 2008; Science Publishers Inc, Enfield, ZDA). Je soavtor Atlasa geografske razširjenosti voluharic sveta (2005, Pensoft) in Prostorske ekologije združb puščavskih glodavcev (1999; Springer). V nedavnem Priročniku sesalcev sveta je bil soavtor pri poglavjih o družinah hrčkov, voluharic in miši Novega sveta (Cricetidae) in skakačev Dipodidae (2017).

 Be'er Sheva, Izrael. E-pošta: shenbrot@bgu.ac.il

Izdano

15.07.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-A (26)

978-961-286-611-2

COBISS.SI ID (00)

115344131

Date of first publication (11)

15.07.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava 200,00 EUR

Trda vezava 200,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-613-6

COBISS.SI ID (00)

115351299

Date of first publication (11)

15.07.2022

Dimenzije

21cm x 29.7cm x 3cm

Kako citirati

Voles and Lemmings (Arvicolinae) of the Palaearctic Region. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.2.2022