Izjava o varovanju podatkov

Upravljavec osebnih podatkov:
Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor​

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca:
Doc. dr. Miha Dvojmoč
Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
Kotnikova 8
1000 Ljubljana
dpo@um.si

Na Univerzi v Mariboru kot upravljavec skrbno varujemo osebne podatke ter spoštujemo evropske in slovenske veljavne predpise ter mednarodne standarde.

Kaj so osebni podatki? Osebni podatek je katerikoli podatek v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.

Kaj pomeni obdelava osebnih podatkov in kdaj se osebni podatki lahko obdelujejo? Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon, ali če je podana ustrezna podlaga.

Kakšne so pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov?  Več o pravicah posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov najdete v rubriki  Pravice posameznika.

Imena in e-poštni naslovi, uporabljeni za potrebe delovanja Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru in prikazovanja na njeni spletni strani, se uporabljajo izključno za navedene namene in niso na voljo za noben drug namen ali ne nobeni tretji osebi. Podatki o uporabnikih spletne strani založbe se ne bodo nikoli uporabili in delili brez uporabnikovega izrecnega dovoljenja, na zahtevo pa se lahko e-poštni naslov uporabnika s seznamov odstrani. Vsi podatki o uporabniku so na voljo uporabniku na njegovo zahtevo.