4 Naslovi

OTS Sodobne informacijske tehnologije in storitve 

Informatika in informacijske tehnologije nedvomno omogočajo prebojne inovacije na vseh področjih  poslovanja organizacij in našega vsakdanjega življenja. Vseprisotne rešitve in storitve prispevajo k digitalizaciji, poslovni odličnosti in višji kakovosti sodelovanja ter bivanja, a le v primeru, ko je umetna inteligenca nadgrajena in obogatena z razumom človeka. Zato je nujno, da se zavedamo pasti in izzivov razvoja tovrstnih rešitev ter jih hkrati znamo ustrezno ovrednotiti glede na namen uporabe in domeno  apliciranja.

Programski odbor
prof. dr. Marjan Heričko (predsednik konference, vodja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrrotehniko, računalništvo in informatiko); prof. dr. Tatjana Welzer Družovec (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrrotehniko, računalništvo in informatiko); dr. Tomaž Domajnko (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrrotehniko, računalništvo in informatiko); dr. Boštjan Grašič; dr. Boštjan Kežmah, dr. Dean Korošec, dr. Luka Pavlič, dr. Boštjan Šumak, dr. Muhamed Turkanović, mag. Bojan Štok, mag. Ivan Lah in Milan Gabor

Več: OTS2017; OTS2018; OTS2019