Turistične destinacijske organizacije: Gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja

Avtorji

Tanja Lešnik Štuhec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
Barbara Pavlakovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-0258-8656
Nejc Pozvek (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-3566-0917

Ključne besede:

varstvo narave, turizem, interpretacija, valorizacija, vrednotenje

Kratka vsebina

Monografijo z naslovom ' TURISTIČNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE: gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja' sestavljajo štirje znanstveni tematski sklopi namenjeni turističnim delavcem v javnem in zasebnem sektorju, študentom turizma in hotelirstva ter predstavnikom civilne družbe. 40 avtorjev se je v diskurzih osredotočilo na: (i) trajnostno upravljanje turističnih destinacij, ponudnikov in doživetij skozi dodajanje lokalne vrednosti, kot tudi na varnost v turizmu in načrtovano upravljanje kriznih situacij; (ii) digitalizacijo v turizmu za potrebe upravljanja in trženja deležnikov povezanih v destinacije; (iii) elemente destinacij skozi: kreativno ponudbo v naravi, kulturno dediščino, arhitekturne posebnosti, gastronomski turizem, nastanitve na turističnih kmetijah, vlogo sprejemnih turističnih agencij in turističnih vodnikov za nepozabna doživetja; ter (iv) nosilne produkte slovenskega turizma: aktivni turizem v naravi; valorizacija kulturne dediščine; velneške in zdravstvene storitve; prireditve in poslovna srečanja; gastronomska doživetja in vinske destinacije. Proučevane vsebine so lahko odlična popotnica za jasno pozicioniranje slovenskih turističnih destinacij na močno konkurenčnem zelenem turističnem zemljevidu Evrope.

Biografije avtorja

Tanja Lešnik Štuhec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec ima izkušnje z vodenjem in tvornim sodelovanjem v raziskovalnih, svetovalnih in projektih z neposrednim učinkom na gospodarstvo. Proučuje področja trajnostnega razvoja družbeno odgovornih destinacij in njihovih deležnikov. Po modelu Izvorno slovensko, katerega avtorica je, posluje oz. nastaja že 15 kolektivnih blagovnih znamk v Sloveniji. Kot predavateljica na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru predava predmete, ki se nanašajo na trajnostni razvoj turizma, destinacijski management ter razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje. Aktivno sodeluje v številnih projektih (npr. Turizem 4.0), je članica skupine za razvoj Pohorja in vodi aktivnosti razvoja in trženja ponudbe omenjenih znamk.

Brežice, Slovenija. E-pošta: lesnik.tanja@um.si

Barbara Pavlakovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Dr. Barbara Pavlakovič je docentka na Fakulteti za turizem za področje destinacijskega menedžmenta. Njena polja raziskovanja so trajnostni turizem, saj se ukvarja s strateškim razvojem trajnostnih destinacij, njihovih prireditev in prilagajanja na podnebne spremembe tudi v luči obnovljivih (geotermalnih) virov. Prav tako se ukvarja z različnimi oblikami kulturnega turizma (na primer industrijski turizem) ter aspekti varnosti turistične ponudbe.

Brežice, Slovenija. E-pošta: barbara.pavlakovic@um.si

Nejc Pozvek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Nejc Pozvek je asistent in raziskovalec in kot geograf pokriva predvsem področje geografije turizma. Pedagoško in raziskovalno je aktiven še na področjih destinacijskega managementa in strateškega načrtovanja v turizmu, projektno pa se udejstvuje na področju podnebnih sprememb v turizmu, kolektivnih blagovnih znamk in vsebin, ki zadevajo okoljske ter regionalno-razvojne tematike.

Brežice, Slovenija. E-pošta: nejc.pozvek@um.si

Prenosi

Izdano

January 13, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-654-9

COBISS.SI ID (00)

125941507

Date of first publication (11)

2023-01-13

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava 51,61 €

Trda vezava 51,61 €

ISBN-13 (15)

978-961-286-655-6

COBISS.SI ID (00)

125939715

Date of first publication (11)

2023-01-13

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 4.60cm

Kako citirati

Turistične destinacijske organizacije: Gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.1.2023