Turistične destinacijske organizacije: Gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja

Avtorji

Tanja Lešnik Štuhec (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
Barbara Pavlakovič (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-0258-8656
Nejc Pozvek (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-3566-0917

Ključne besede:

varstvo narave, turizem, interpretacija, valorizacija, vrednotenje

Kratka vsebina

Monografijo z naslovom ' TURISTIČNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE: gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja' sestavljajo štirje znanstveni tematski sklopi namenjeni turističnim delavcem v javnem in zasebnem sektorju, študentom turizma in hotelirstva ter predstavnikom civilne družbe. 40 avtorjev se je v diskurzih osredotočilo na: (i) trajnostno upravljanje turističnih destinacij, ponudnikov in doživetij skozi dodajanje lokalne vrednosti, kot tudi na varnost v turizmu in načrtovano upravljanje kriznih situacij; (ii) digitalizacijo v turizmu za potrebe upravljanja in trženja deležnikov povezanih v destinacije; (iii) elemente destinacij skozi: kreativno ponudbo v naravi, kulturno dediščino, arhitekturne posebnosti, gastronomski turizem, nastanitve na turističnih kmetijah, vlogo sprejemnih turističnih agencij in turističnih vodnikov za nepozabna doživetja; ter (iv) nosilne produkte slovenskega turizma: aktivni turizem v naravi; valorizacija kulturne dediščine; velneške in zdravstvene storitve; prireditve in poslovna srečanja; gastronomska doživetja in vinske destinacije. Proučevane vsebine so lahko odlična popotnica za jasno pozicioniranje slovenskih turističnih destinacij na močno konkurenčnem zelenem turističnem zemljevidu Evrope.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tanja Lešnik Štuhec (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec ima izkušnje z vodenjem in tvornim sodelovanjem v raziskovalnih, svetovalnih in projektih z neposrednim učinkom na gospodarstvo. Proučuje področja trajnostnega razvoja družbeno odgovornih destinacij in njihovih deležnikov. Po modelu Izvorno slovensko, katerega avtorica je, posluje oz. nastaja že 15 kolektivnih blagovnih znamk v Sloveniji. Kot predavateljica na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru predava predmete, ki se nanašajo na trajnostni razvoj turizma, destinacijski management ter razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje. Aktivno sodeluje v številnih projektih (npr. Turizem 4.0), je članica skupine za razvoj Pohorja in vodi aktivnosti razvoja in trženja ponudbe omenjenih znamk.

Brežice, Slovenija. E-pošta: lesnik.tanja@um.si

Barbara Pavlakovič (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Dr. Barbara Pavlakovič je docentka na Fakulteti za turizem za področje destinacijskega menedžmenta. Njena polja raziskovanja so trajnostni turizem, saj se ukvarja s strateškim razvojem trajnostnih destinacij, njihovih prireditev in prilagajanja na podnebne spremembe tudi v luči obnovljivih (geotermalnih) virov. Prav tako se ukvarja z različnimi oblikami kulturnega turizma (na primer industrijski turizem) ter aspekti varnosti turistične ponudbe.

Brežice, Slovenija. E-pošta: barbara.pavlakovic@um.si

Nejc Pozvek (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Nejc Pozvek je asistent in raziskovalec in kot geograf pokriva predvsem področje geografije turizma. Pedagoško in raziskovalno je aktiven še na področjih destinacijskega managementa in strateškega načrtovanja v turizmu, projektno pa se udejstvuje na področju podnebnih sprememb v turizmu, kolektivnih blagovnih znamk in vsebin, ki zadevajo okoljske ter regionalno-razvojne tematike.

Brežice, Slovenija. E-pošta: nejc.pozvek@um.si

Prenosi

Izdano

13.01.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-654-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

13.01.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava 51,61 €

Trda vezava 51,61 €

ISBN-13 (15)

978-961-286-655-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

13.01.2023

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 4.60cm

Kako citirati

Turistične destinacijske organizacije: Gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.1.2023