Metode poučevanja za ekonomske in poslovne vede

6 Naslovi

Mednarodna znanstvena konferenca Metode poučevanja za ekonomijo in poslovne vede

Mednarodna znanstvena konferenca Metode poučevanja za ekonomijo in poslovne vede naslavlja vprašanje primernega visokošolskega okolja za poučevanje in učenje študentov ekonomije in poslovnih ved, ki podpira razvoj njihovih strokovnih kompetenc za uspešnost v sodobni globalni ekonomiji in poslovnem okolju. Akademiki in strokovnjaki iz prakse na konferenci delijo svoje izkušnje in primere dobrih praks ter obravnavajo prihodnje trende o številnih povezanih temah s tega področja, kot npr.: katere metode in tehnike poučevanja naj uporabljamo, da bi najbolje ustrezale predmetom, ki jih poučujemo? V kolikšni meri so tradicionalne metode poučevanja še zmeraj relevantne v univerzitetnem izobraževalnem procesu? Kako podpiramo različne potrebe in načine učenja naših študentov? Kako lahko spodbujamo študente, da se učijo aktivno in samostojno? Kaj vemo o spodbudah naših študentov za učenje in naših potrebnih odzivih v poučevanju? Kako lahko spodbujamo ustvarjalnost naših študentov? Kako lahko vključimo sodobno tehnologijo v poučevanje? Kako učinkovito povezovati teorijo in prakso v našem poučevanju? Kaj vemo o posebnostih učenja milenijcev? Kako (pogosto) premišljamo o naši praksi poučevanja? V preteklih treh letih je bila konferenca organizirana v sklopu Mednarodnega tedna, ki vsako leto poteka na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Programski odbor (2019):
Prof. dr. Darja Boršič, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovenija
Mag. Nataša Gajšt, lektorica, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovenija
Doc. dr. Magdalena Graczyk–Kucharska, Poznań University of Technology, Poljska
Doc. dr. Romana Korez Vide, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovenija
Prof. dr. Žan Jan Oplotnik, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovenija
Mag. Alenka Plos, lektorica, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovenija
Doc. dr. Tjaša Štrukelj, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Slovenija
Doc. dr. Igor Todorović, Univerza v Banja Luki, Ekonomska fakulteta, Bosna in Hercegovina
Doc. dr. Ewa Wiecek–Janka, Poznań University of Technology, Poljska