Informacije za avtorje

PUBLIKACIJE AVTORJEV UNIVERZE V MARIBORU, KATERIH ČLANICA UM JE IZDAJATELJ PUBLIKACIJE

1. OBRAVNAVA PUBLIKACIJE NA FAKULTETI ČLANICI UNIVERZE V MARIBORU

Postopek izdaje publikacije pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru avtorjev iz Univerze v Mariboru se prične na fakulteti članici UM, ki razvija znanstveno oz. strokovno področje publikacije. Ta je praviloma tudi matična ustanova avtorja. Fakulteta je izdajatelj publikacije, ki je odgovorna za vsebino publikacije, izvedbo recenzentskega postopka in jezikovno pravilnost. Postopek izdaje na fakulteti članici (1. stopnja) in postopek izdaje publikacije pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru (2. stopnja) lahko potekata sočasno. Pogoj za končno izdajo, objavo in tisk publikacije na 2. stopnji je pozitivni sklep fakultete članice UM o predlogu izida publikacije. Za dodatne informacije o postopku izida se lahko obrnete na predstavnike založniške dejavnosti članice fakultet UM, ki so navedeni v  "Založniškem odboru".

2. ODDAJA VLOGE ZA PREDLOG IZIDA PUBLIKACIJE PRI UNIVERZITETNI ZALOŽBI UNIVERZE V MARIBORU

Za pričetek obravnave publikacije na 2. stopnji je potrebno najprej izpolniti vlogo za predlog izida publikacije pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru. Vloga si lahko prenesete na svoj račulanik s sledeče pozave: Prenos.

Izpolnjeno vlogo nam v Worodwi datotečni obliki oddaje preko portala ali pa nam jo pošljite na press.um.si. 

3. REGISTRACIJA NA PORTALU PRESS.UM.SI

Po izpolnjeni vlogi za predlog izida publikacije pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru se je potrebno registrirati na portalu press.um.si. Registirate se lahko tukaj. Registracija je brezplačna. 

4. VPIS NA PORTALU PRESS.UM.SI

Z izbranim uporabniškim imenom in geslom se vpišete v portal. Vpišete se lahko tukaj

5. ODDAJA ROKOPISOV, RECENZIJ, POTRDIL IN OSTALIH DOKUMENTOV

Sledite navodilom portala in oddajte vse želene elemente publikacije.

Dovoljene datotečne oblike:

Rokopisi, posamezni deli publikacije ali končne oblike publikacije:
.docx (MS Word), .doc (MS Word) in .pdf (odklenjen in brez zaščitnega gesla).
Slike, fotografije, skice, grafikoni, tabele:
.jpg, .png, .pdf, .xlsx (MS Excel), .psd (Adobe PhotoShop) in .ai (Adobe Illustrator).
Ovitek publikacije:
.docx (MS Word), .doc (MS Word), .pdf (odklenjen in brez zaščitnega gesla), .psd (Adobe PhotoShop) in .ai (Adobe Illustrator).
Dokumenti, poročila in potrdila:
.pdf.

PREDLOGE UNIVERZITETNE ZALOŽBE UNIVERZE V MARIBORU

Za lažjo in hitrejšo obravnavo lahko uporabite tudi predloge Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru.

PRIMARNI FORMAT UZ UM - 16,50 cm x 23,50 cm

Slovenska(SI) predloga: Prenos

Slovensko(SI)-angleška(EN) predloga: Prenos

English(EN) tamplate: Download

English(EN)-Slovenian(SI) tamplate: Download

Deutsche(D) Vorlage: Herunterladen

Deutsch(D)-Slowenische(SI) Vorlage: Herunterladen

Deutsch(D)-Englische(SI) Vorlage: Herunterladen

Hrvatska(HR) šablona: Preuzimanje datoteke

Hrvatsko(HR)-Slovenska(SI) šablona: Preuzimanje datoteke

Hrvatsko(HR)-Engleska(EN) šablona: Preuzimanje datoteke

OBLIKOVANJE TABEL V PUBLIKACIJAH UNIVERZITETNE ZALOŽBE UNIVERZE V MARIBORU

ZA PRIMARNI FORMAT UZ UM - 16,50 cm x 23,50 cm

Tabela mora biti oblikovana pokončno. Največje dovoljene dimenzije tabele so 12,50 cm širine in 19,50 cm višine.

Priporočena velikost fonta pisave je 10pt. Razmik med vrsticami enojen (0,0). Svetujemo uporabo univerzitetne barve Panatone 7706CP (CMYK 100, 16, 10, 44; RGB 0, 106, 142).

ZASEKUNDARNI FORMAT UZ UM - A4

Tabela mora biti oblikovana pokončno. Največje dovoljene dimenzije tabele so 17,00 cm širine in 25,50 cm višine.

Priporočena velikost fonta pisave je 12pt. Razmik med vrsticami enojen (0,0). Svetujemo uporabo univerzitetne barve Panatone 7706CP (CMYK 100, 16, 10, 44; RGB 0, 106, 142).

Tabele, ki ne bodo v skladu z zgornjimi določili, bodo zavrnjene.

GRAFIČNI MATERIAL V PUBLIKACIJAH UNIVERZITETNE ZALOŽBE UNIVERZE V MARIBORU

Grafični elementi v publikaciji morajo biti mnimalne resolucije 300 dpi. Bodi pozorni glede na uporabo in  upoštevanje avtosrkih pravic grafik tretjih oseb. 

CREATIVE COMMONS LICENCE

Če niste prepričani, katero CC licenco izbrati za vašo e-knjigo, vam priporočamo sledeče povezave za pomoč:

O CC licencah: https://creativecommons.org/licenses/?lang=sl
ODPRIMO:UM: http://libguides.ukm.um.si/c.php?g=654719&p=4631023
Pomoč pri izbiri: https://creativecommons.org/choose/?lang=sl

ORGANIGRAM POSTOPKA IZDAJE