Informacije za avtorje

PUBLIKACIJE AVTORJEV UNIVERZE V MARIBORU, KATERIH ČLANICA UM JE IZDAJATELJ PUBLIKACIJE

1. OBRAVNAVA PUBLIKACIJE NA FAKULTETI ČLANICI UNIVERZE V MARIBORU

Postopek izdaje publikacije pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru avtorjev iz Univerze v Mariboru se prične na fakulteti članici UM, ki razvija znanstveno oz. strokovno področje publikacije. Ta je praviloma tudi matična ustanova avtorja. Fakulteta je izdajatelj publikacije, ki je odgovorna za vsebino publikacije, izvedbo recenzentskega postopka in jezikovno pravilnost. Postopek izdaje na fakulteti članici (1. stopnja) in postopek izdaje publikacije pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru (2. stopnja) lahko potekata sočasno. Pogoj za končno izdajo, objavo in tisk publikacije na 2. stopnji je pozitivni sklep fakultete članice UM o predlogu izida publikacije. Za dodatne informacije o postopku izida se lahko obrnete na predstavnike založniške dejavnosti članice fakultet UM, ki so navedeni v  "Založniškem odboru".

2. ODDAJA VLOGE ZA PREDLOG IZIDA PUBLIKACIJE PRI UNIVERZITETNI ZALOŽBI UNIVERZE V MARIBORU

Za pričetek obravnave publikacije na 2. stopnji je potrebno najprej izpolniti vlogo za predlog izida publikacije pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru. Vloga se nahaja na sledeči povezavi: POVEZAVA.

Vloga obravnava sledeča vprašanja:

A) DOPISNI AVTOR/UREDNIK PUBLIKACIJE
A1) Ime in priimek.*
A2) E-pošta.*
A3) Telefonska številka.
A4) Znanstveni naziv.*
A5) Izvolitveni naziv.
A6) Članica Univerze v Mariboru.
A7) Ime institucije (V primeru, da niste zaposleni na Univerzi v Mariboru).
A8) Kraj in država institucije (V primeru, da niste zaposleni na Univerzi v Mariboru).
A9) Opis oziroma predstavitev avtorja/urednika v slovenskem jeziku (do največ 100 besed).*
A10) Opis oziroma predstavitev avtorja/urednika v angleškem jeziku (do največ 130 besed).*
A11) Opis oziroma predstavitev avtorja/urednika v drugem jeziku (do največ 130 besed).

B) PUBLIKACIJA
B12) Naslov (v slovenskem jeziku).*
B13) Naslov (v angleškem jeziku).*
B14) Naslov (v drugem jeziku, če publikacija ni v SLO ali EN jeziku).
B15) Podnaslov (v slovenskem jeziku).
B16) Podnaslov (v angleškem jeziku).
B17) Podnaslov (v drugem jeziku, če publikacija ni v SLO ali EN jeziku).
B18) Katera so glavna področja in cilji vsebine publikacije?*
B19) Povzetek publikacije kot celote (v slovenskem jeziku, do največ 150 besed).*
B20) Povzetek publikacije kot celote (v angleškem jeziku, do največ 150 besed).*
B21) Povzetek publikacije kot celote (v drugem jeziku do največ 250 besed, če publikacija ni v SLO ali EN jeziku).
B22) Navedite najmanj 5 ključnih besed publikacije kot celote (v slovenskem jeziku).*
B23) Navedite najmanj 5 ključnih besed publikacije kot celote (v angleškem jeziku).*
B24) Navedite najmanj 5 ključnih besed publikacije kot celote (v drugem jeziku, če publikacija ni v SLO ali EN jeziku).
B25) Ali publikacija temelji na doktorski disertaciji?*

C) INFORMACIJE O OSTALIH AVTORJIH/UREDNIKIH
C26) Število vseh avtorjev/urednikov publikacije (vključno z dopisnim avtorjem/urednikom).*
C27) Podatki o soavtorjih/sourednikih (v obliki: Ime Priimek, Članica UM/Inštitucija zaposlitve, Kraj, Država in e-pošta. Vsi podatki so obvezni).

D) TRŽIŠČE IN KONKURENCA
D28) Predvidena tipologija publikacije (podatek je za založbo informativnega značaja. Dokončno opredeli tipologijo publikacije ustrezna knjižnica).*
D29) V katero strokovno področje bi uvrstili publikacijo?*
D30) Navedite ciljno skupino bralcev te publikacije.*
D31) Ocenite predvideno število bralcev te publikacije.*
D32) Ali gre za prvo, novo, dopolnjeno izdajo ali za ponatis?*
D33) Ali je vsebina publikacije že objavljena v drugih izdanih publikacijah?*
D34) Utemeljite prispevek (izvirnost, posebnost,...) publikacije oz. doprinos k razvoju znanstvenega oz. strokovnega področja.*
D35) Ali je bila publikacija lektorirana?*

E) IZDAJATELJ
E36) Članica Univerze v Mariboru.
E37) Druga organizacija kot izdajatelj (navedite popolni naziv in naslov organizacije, URL spletne strani in e-poštni naslov).

F) SOIZDAJATELJSTVO
F38) Ali bo publikacija izdana v soizdajatelju?*
F39) Članica Univerze v Mariboru kot soizdajatelj.
F40) Druga organizacija kot soizdajatelj (navedite popolni naziv in naslov organizacije, URL spletne strani in e-poštni naslov).

G) RECENZIJA
G-I) IZBRANI RECENZENT I (če publikacija ne potrebuje recenzentov, ta razdelek izpustite).
G-I-41) Ime in priimek.
G-I-42) Znanstveni naziv.
G-I-43) Izvolitveni naziv.
G-I-44) Zaposlen na.
G-I-45) Kraj in država.
G-I-46) E-pošta.
G-II) IZBRANI RECENZENT II (če publikacija ne potrebuje recenzentov, ta razdelek izpustite).
G-II-47) Ime in priimek.
G-II-48) Znanstveni naziv.
G-II-49) Izvolitveni naziv.
G-II-50) Zaposlen na.
G-II-51) Kraj in država.
G-II-52) E-pošta.

H) OBLIKA PUBLIKACIJE
H53) Publikacija bo izšla v? (v primeru sočasne izdaje publikacije v tiskani in elektronski obliki, označite obe možnosti).*
H-I) E-IZDAJA
H-I-54) E-izdaja publikacije bo izdana. (v odprtem dostopu; z zamikom javne objave).
H-I-55) Če uveljavljate zamik javne objave e-publikacije, navedite končni datum javne objave e-publikacije.
H-I-56) Izbrana CC licenca e-izdaje.
H-I-57) Navedite datum, do kdaj mora biti e-publikacija izdelana in javno objavljena (če mora e-izdaja publikacije iziti do določenega datuma, nam prosim navedite do katerega. V kolikor izid publikacije ni vezan na določen datum, vprašanj št. 55 in 56 ne upoštevajte).
H-I-58) Prosimo, navedite razlog (konferenca, sofinanciranje ARRS, ...).
H-II) TISKANA IZDAJA
H-II-59) Tiskana izdaja bo (brezplačna; plačljiva).
H-II-60) Prodajna cena publikacije (v primeru, da ne bo brezplačna).
H-II-61) Predvidena vezava (trda vezava; meha vezava).
H-II-62) Predvidena naklada.
H-II-63) Navedite datum, do kdaj mora biti tiskana publikacija izdelana in natisnjena (če mora tiskana publikacija iziti do določenega datuma, nam prosim navedite do katerega. V kolikor izid publikacije ni vezan na določen datum, vprašanj št. 61 in 62 ne upoštevajte).
H-II-64) Prosimo, navedite razlog (konferenca, sofinanciranje ARRS, ...).

I) PRELOM IN OBLIKOVANJE
I65) Prelom publikacije (pripravimo na UZ UM po standardu založnika; avtor/urednik sam; zunanji izvajalec).*
I66) Format publikacije (primarni format UZ UM 16,50 cm x 23,50 cm; sekundarni format UZ UM A4; drugi).*
I67) Zunanja stran - ovitek (pripravimo na UZ UM; avtor/urednik sam; zunanji izvajalec).*
I68) Predlogi oblikovalcu za elemente (barvo, grafike, fotografije...) za zunanjo naslovno stran (ovitek).*

J) SOFINANNCIRANJE
J69) Izid ali tisk publikacije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.*
J70) Navedite morebitnega sofinancerja izdaje ali tiska publikacije.

K) SKLEP IZDAJATELJA (za članice UM)
K71) Sklep o predlogu izdaje publikacije izdajatelja je že izdan.*

*Obvezni odgovori.

Za lažji nadzor že zbranih informacij smo vam pripravili kontrolni obrazec za avtorje. Prenesete si ga lahko na sledeči povezavi: POVEZAVA.

3. REGISTRACIJA NA PORTALU PRESS.UM.SI

Po izpolnjeni vlogi za predlog izida publikacije pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru se je potrebno registrirati na portalu press.um.si. Registirate se lahko tukaj. Registracija je brezplačna. 

4. VPIS NA PORTALU PRESS.UM.SI

Z izbranim uporabniškim imenom in geslom se vpišete v portal. Vpišete se lahko tukaj

5. ODDAJA ROKOPISOV, RECENZIJ, POTRDIL IN OSTALIH DOKUMENTOV

Sledite navodilom portala in oddajte vse želene elemente publikacije.

Dovoljene datotečne oblike:

Rokopisi, posamezni deli publikacije ali končne oblike publikacije:
.docx (MS Word), .doc (MS Word) in .pdf (odklenjen in brez zaščitnega gesla).
Slike, fotografije, skice, grafikoni, tabele:
.jpg, .png, .pdf, .xlsx (MS Excel), .psd (Adobe PhotoShop) in .ai (Adobe Illustrator).
Ovitek publikacije:
.docx (MS Word), .doc (MS Word), .pdf (odklenjen in brez zaščitnega gesla), .psd (Adobe PhotoShop) in .ai (Adobe Illustrator).
Dokumenti, poročila in potrdila:
.pdf.

PREDLOGE UNIVERZITETNE ZALOŽBE UNIVERZE V MARIBORU

Za lažjo in hitrejšo obravnavo lahko uporabite tudi predloge Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru.

PRIMARNI FORMAT UZ UM - 16,50 cm x 23,50 cm

Slovenska predloga: prenos
Slovensko-angleška predloga: prenos
Slovensko-nemška predloga: prenos
Angleška predloga: prenos
Angleško-slovenska predloga: prenos
Nemška predloga: prenos
Nemško-slovenska predloga: prenos
Nemško-angleška predloga: prenos
Hrvaška predloga: prenos
Hrvaško-angleška predloga: prenos
Hrvaško-slovenska predloga: prenos

SEKUNDARNI FORAMT UZ UM -A4

Slovenska predloga: prenos
Slovensko-angleška predloga: prenos
Slovensko-nemška predloga: prenos
Angleška predloga: prenos
Angleško-slovenska predloga: prenos
Nemška predloga: prenos
Nemško-slovenska predloga: prenos
Nemško-angleška predloga: prenos
Hrvaška predloga: prenos
Hrvaško-angleška predloga: prenos
Hrvaško-slovenska predloga: prenos

CREATIVE COMMONS LICENCE

Če niste prepričani, katero CC licenco izbrati za vašo e-knjigo, vam priporočamo sledeče povezave za pomoč:

O CC licencah: https://creativecommons.org/licenses/?lang=sl
ODPRIMO:UM: http://libguides.ukm.um.si/c.php?g=654719&p=4631023
Pomoč pri izbiri: https://creativecommons.org/choose/?lang=sl

ORGANIGRAM POSTOPKA IZDAJE