ATHENA Research Book, Volume 1

Avtorji

József Györkös (ur.), Univerza v Mariboru; Ron Blonder (ur.), Weizmannov inštitut znanosti; Anne Friderike Delouis (ur.), Univerza v Orléansu; Jana Javornik (ur.), Univerza v Leedsu; Konstantinos Petridis (ur.), Helenska sredozemska univerza

Ključne besede:

Evropska univerza ATHENA, Erasmus, raziskovalna dejavnost, interdisciplinarnost, sodelovanje

Kratka vsebina

Evropska univerza ATHENA je zveza devetih visokošolskih ustanov. Njeno poslanstvo je tudi spodbujanje odličnosti na področju raziskav in inovacij s pospeševanjem mednarodnega sodelovanja. Akronim ATHENA pomeni Advanced Technologies in Higher Education Alliance (Zveza za napredne tehnologije v visokem šolstvu). Partnerske institucije so iz Francije, Grčije, Italije, Litve, Nemčije, Portugalske in Slovenije: University of Orléans, Hellenic Mediterranean University, Niccolò Cusano University, Vilnius Gediminas Technical University, University of Siegen, Polytechnic Institute of Porto, in University of Maribor. Leta 2022 so se zvezi pridružile institucije iz Poljske in Španije: Maria Curie-Skłodowska University in University of Vigo.

V pričujoči knjigi je predstavljen izbor raziskovalnih dejavnosti univerzitetnih partnerjev združenja ATHENA. Vključuje recenzirane izvirne članke, ponatise in prispevke študentov. Raziskovalna knjiga ATHENA je platforma, ki spodbuja skupne in interdisciplinarne raziskovalne projekte uveljavljenih raziskovalcev ter raziskovalcev na začetku kariere.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

József Györkös (ur.), Univerza v Mariboru

József Györkös je redni profesor na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatioko predava na študijskih smereh Informatika in tehnologije komuniciranja ter Medijske komunikacije. Raziskovalno je v preteklosti deloval na področjih predikcije razvoja informacijskih sistemov, upravljanja tveganj ter sistemov za podporo odločanju. Trenutno je raziskovalno vključen v projekt Evropske univerze ATHENA (Erasmus+), katere članica je tudi Univerza v Mariboru. V letih od 2014 do 2020 je vodil Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in bil tri leta član upravnega odbora evropskega združenja financerjev in izvajalcev raziskovalne dejavnosti Science Europe.

Maribor, Slovenija. E-pošta: jozsef.gyorkos@um.si

Ron Blonder (ur.), Weizmannov inštitut znanosti

Rehovot, Izrael. E-pošta: ron.blonder@weizmann.ac.il

Anne Friderike Delouis (ur.), Univerza v Orléansu

Orléans, Francija. E-pošta: anne.delouis@univ-orleans.fr

Jana Javornik (ur.), Univerza v Leedsu

Leeds, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. E-pošta: j.javornik@leeds.ac.uk

Konstantinos Petridis (ur.), Helenska sredozemska univerza

Heraklion, Grčija. E-pošta: c.petridischania@gmail.com

Prenosi

Izdano

25.11.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-658-7

Date of first publication (11)

25.11.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

COBISS.SI ID (00)

ISBN-13 (15)

978-961-286-659-4

Date of first publication (11)

25.11.2022

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 2.8cm

Kako citirati

ATHENA Research Book, Volume 1. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.3.2022