Modalni katapulti: Uvod v filozofsko logiko

Avtorji

Danilo Šuster
Univerza v Mariboru, Filozfoska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-3894-1805

Ključne besede:

filozofija logike, modalna logika, deontična logika, protidejstveni pogojniki, filozofski argument

Kratka vsebina

Prvi del obsega šest filozofskih razprav, v katerih ima osrednjo vlogo nek modalni argument, pravilo ali sklepanje. Razprave obravnavajo modalno logiko, večvrednostne logike, kombinacijo epistemskih načel in modalne logike, deontično logiko in logiko protidejstvenih pogojnikov. Delo obravnava argumente za fatalizem in logični determinizem, modalni argument za nezdružljivost svobode in determinizma, Fitchev paradoks znanja in problem moralnih dilem. Osrednja nit je obravnava modalnih sklepanj, na katerih temeljijo sklepi o takšni ali drugačni neogibnosti. V drugem delu, uvodu v modalno logiko, avtor sledi klasični shemi: modalna logika (aksiomatski sistem) in potem semantika možnih svetov, vendar jo obogati z logično-filozofsko obravnavo spornih tez (»paradoksov«) in smiselno povezuje z razpravami v prvem delu knjige. Avtor podrobno in didaktično jasno pojasni zvezo med modalnimi tezami in pogoji na Kripkejevih okvirih (relacijo dostopnosti), ki vodi do različnih sistemov modalne logike. Obravnava tudi problematične logične teze (deontična logika, protidejstveniki) in pri vseh nakaže svoje rešitve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Danilo Šuster, Univerza v Mariboru, Filozfoska fakulteta

Danilo Šuster je profesor logike, epistemologije in metafizike na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja z različnimi področji sodobne analitične filozofije, predvsem pa s filozofsko logiko, tako formalno (modalna logika, pogojniki) kot neformalno (argument, zmota in kritično razmišljanje) in osnovami racionalnega razmišljanja. Je avtor monografij (Moč argumenta, Simbolna logika, Kaj delajo filozofi) in številnih člankov, urednik zbornika (O svobodni volji) ter glavni in odgovorni urednik mednarodne revije Acta Analytica.

Maribor, Slovenija. E-pošta: danilo.suster@um.si

Izdano

26.05.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-733-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

26.05.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-734-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

26.05.2023

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1.2cm

Kako citirati

Modalni katapulti: Uvod v filozofsko logiko. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.6.2023