Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru: Znanstvena monografija o ustanovitvi

Avtorji

Ivan Krajnc (ur.)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
Gregor Pivec (ur.)
Univerzitetni klinični center Maribor

Ključne besede:

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, ustanovitev, študenti, profesorji

Kratka vsebina

V pričujoči znanstveni monografiji utemeljujemo vse razloge, ki so botrovali k nastanku druge medicinske fakultete v Sloveniji. MF UM je v svojem 16 letnem delovanju izobrazila okoli 1000 zdravnikov in s tem je bistveno pomagala zmanjšati vrzeli v pomanjkanju zdravstvenega kadra v Sloveniji, saj primerjalni podatki o številu zdravnikov na 100.000 prebivalcev Slovenijo še vedno uvrščajo v spodnjo tretjino med evropskimi državami. Razvoj fakultete je posledično pripomogel k razvoju celotnega zdravstva v SV Sloveniji, nastanek MF UM je bil prav tako predpogoj za razvoj Splošne bolnišnice Maribor v Univerzitetni klinični center Maribor. V monografiji prikazujemo razvoj raziskovalnega in publicističnega dela, ki se je pospešeno razvil zlasti v zadnjih 15 letih, sočasno z razvojem fakultete. Znanstvena monografija ne prikazuje le nastanek MF UM, ampak tudi nakaže nadaljnji razvoj MF UM v smislu dveh novih programov: Dentalna medicina in Farmacija. Prvi program je akreditiran in se je začel izvajati oktobra 2021, farmacija pa predvidoma oktobra 2022.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Ivan Krajnc (ur.), Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Urednik Ivan Krajnc je Medicinsko fakulteto v Ljubljani zaključil leta 1973 in leta 1978 opravil specialistični izpit iz interne medicine. Leta 1981 je opravil magisterij na Medicinski fakulteti v Zagrebu in leta 1982 doktorat. Leta 1988 je prevzel naloge predstojnika Oddelka za revmatologijo in imunologijo, od leta 1989 pa je bil predstojnik Internega oddelka Maribor, ki je leta 1997 pod njegovim vodstvom postal Klinični oddelek za interno medicino. Od l. 1999 je bil je strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra, nato pa od l. 2003-2020 prvi dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: ivan.krajnc@um.si

Gregor Pivec (ur.), Univerzitetni klinični center Maribor

Prim. doc. dr. Gregor Pivec, dr. med., je specialist kirurgije v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Bil je tudi dolgoletni direktor omenjene institucije. Doktoriral je s področja zgodovine medicine, ki je že od nekdaj pritegovala njegovo pozornost; v doktorski disertaciji (2011) je raziskoval razvojno pot Bolnišnice Maribor od ustanovitve do druge svetovne vojne. Na Medicinski fakulteti Maribor je predavatelj predmeta Zgodovina medicine. Je tudi vodja medicinskih programov na Alma Mater Europaea -Evropski center, Maribor.  Je avtor številnih člankov v domačih in mednarodnih revijah, v zadnjem času s poudarkom na zgodovini medicine. Je član Slovenskega zdravniškega medikohistoričnega društva. Kot velik poznavalec slovenskega in tujih zdravstvenih sistemov in kot dolgoletni direktor osrednje zdravstvene institucije v Mariboru je tvorno vplival nna njen razvoj, kot tudi na nastanek Medicinske fakultete v Mariboru.

Maribor, Slovenija. E-pošta: gregor.pivec@ukc-mb.si

Izdano

22.12.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-682-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

22.12.2022

Dimenzije

21cm x 29.7cm x 2cm

Kako citirati

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru: Znanstvena monografija o ustanovitvi. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.mf.3.2022