Univerza v Splitu, Pravna fakulteta, Hrvaška

2 Naslovi
 

Vse knjige

Osnove zemljišnoknjižnog prava

Jozo Čizmić, Dinka Šago, Blanka Kačer
December 21, 2018

Zdravstveno strukovno staleško pravo

Jozo Čizmić, Miran Cvitković, Ante Klarić
November 6, 2017