2010-2015

53 Naslovi
 

Vse knjige

Vpogled v azijsko duhovnost

Marija Švajncer
October 1, 2012

Vodenje razreda

Mateja Pšunder
October 1, 2011

Viri in pouk zgodovine

Dragan Potočnik
October 1, 2013

Večno mladi Htinj : ob 80-letnici Janka Čara

Marko Jesenšek (ur.)
October 1, 2012

Usihanje podjetništva v Sloveniji: GEM Slovenija 2011

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj
October 1, 2012

Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom

Irena Stramljič Breznik
October 1, 2010

Tvorčestvo M. Ju. Lermontova: motivy, temy, perevody

Natalia Kaloh Vid (ur.)
October 1, 2015

Spregledan podjetniški potencial mladih: GEM Slovenija 2013

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj., Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus
October 1, 2014

Slovensko podjetništvo v letu krize: GEM Slovenija 2009

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
October 1, 2010

Slovenski jezik na stičišču več kultur

Marko Jesenšek (ur.)
October 1, 2014

Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja: Slovenski podjetniški observatorij 2014

Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Barbara Bradač Hojnik
February 1, 2015

Sanje: Izbrano delo Lermontova

Kristina Kočan Šalamon (ur.), Natalia Kaloh Vid (ur.)
October 1, 2015

Razvojni potenciali slovenskega podjetništva: Slovenski podjetniški observatorij 2011/12

Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Karin Širec (avtorica in urednica); Polona Tominc, Dijana Močnik, Barbara Bradač Hojnik, Romana Korez Vide, Tjaša Štrukelj, Lidija Hauptman
April 1, 2012

Razgovor kot vrsta komunikacijskega stika

Mira Krajnc Ivič
October 1, 2009

Prekmurska slovenska slovnica = Vend nyelvtan: Vend nyelvtan

Avgust Pavel; Marko Jesenšek (ur.); Marija Bajzek Lukač (prevajalka)
October 1, 2013

Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva: GEM Slovenija 2014

Miroslav Rebernik., Polona Tominc, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus
April 1, 2015

Pogled raziskovalca: načela, metode in prakse

Milan Ambrož, Lea-Marija Colarič-Jakše
October 1, 2015

Podjetniška aktivnost, aspiracije in odnos do podjetništva: GEM Slovenija 2010

Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj
October 2, 2011

Phraseologie und Kultur = Phraseology and culture

Vida Jesenšek (ur.), Dmitrij Dobrovol'skij (ur.)
October 1, 2013

Phraseologie im Wörterbuch und Korpus = Phraseology in dictionaries and corpora

Vida Jesenšek (ur.), Peter Grzybek (ur.)
October 1, 2014

Phraseologie im Sprachunterricht und in der Sprachendidaktik = Phraseology in language teaching and in language didactics

Christine Konecny (ur.), Erla Hallsteinsdóttir (ur.), Brigita Kacjan (ur.)
October 1, 2013

Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt = Phraseology in interlingual and intercultural contact

Melanija Larisa Fabčič (ur.), Sabine Fiedler (ur.), Joanna Szerszunowicz (ur.)
October 1, 2013

Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja

Marko Jesenšek (ur.)
October 1, 2011

Izobraževanje v digitalnem svetu

Marjan Krašna
October 1, 2015
1-50 od 53