ZORA 152: Slovene Women Writers at the Beginning of the 20th Century

Avtorji

Alenka Jensterle Doležal
Karlova univerza, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-0777-5701

Ključne besede:

Slovenska literatura, slovenske avtorice, Zofka Kveder, Vida Jeraj, Ljudmila Poljanec, Lili Novy

Kratka vsebina

 Slovenske pesnice in pisateljice na začetku 20. stoletja. Monografijo Slovene Women Writers at the Beginning of the 20th Century (Slovenske pesnice in pisateljice na začetku 20. stoletja) sestavlja enajst literarnozgodovinskih študij in dodatek – biografija avtoric. V ospredju so komparativne raziskave o slovenskih avtoricah na začetku 20. stoletja v obdobju moderne.  Monografija se osredinja  na ustvarjanje štirih ključnih avtoric: prozaistke Zofke Kveder (1878–1926)  in treh pesnic: Vide Jeraj (1875–1932), Ljudmile Poljanec (1874–1948)  in Lili Novy (1885–1958). Pričujoča monografija osvetljuje v slovenski literarni vedi prezrte ali ne dovolj raziskane avtorice in njihovo ustvarjanje na začetku 20. stoletja. Knjiga tako prinaša nova spoznanja v slovenistično vedo in primerjalno literarno zgodovino kot tudi v širšem znanstvenem prostoru širi vednost o ustvarjanju slovenskih avtoric.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Alenka Jensterle Doležal, Karlova univerza, Filozofska fakulteta

Dr. Alenka Jensterle Doležal je izredna profesorica in docentka na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Češki republiki. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani. Poučuje slovensko književnost v slovanskem kontekstu in literarno vedo. Njena znanstvena področja so: mit v književnosti, slovenska moderna, slovensko-češki odnosi, slovenske avtorice in feministična literarna veda.  Je avtorica petih monografij, štirih v slovenščini, zadnje v češčini. Objavila je več kot devetdeset znanstvenih člankov in študij v slovenščini, češčini in angleščini. Je tudi sourednica treh zbornikov in urednica dveh kolektivnih monografij. Bila je tudi glavna organizatorica petih znanstvenih konferenc na fakulteti v Pragi. Vključena je v češke, slovenske in evropske projekte. Kot gostujoča predavateljica  je predavala na univerzah v Ljubljani, Novi Gorici, Mariboru, na Dunaju, Gradcu,  Bratislavi, Varšavi, Wroclawu, Bukarešti, Zagrebu in v Seattlu.

Praga, Češka Republika. E-pošta: alenka.dolezalova@ff.cuni.cz

Izdano

21.08.2023

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-765-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.08.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 19,00 EUR

Mehka vezava 19,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-766-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

21.08.2023

Dimenzije

16cm x 23cm x 1.6cm

Kako citirati

(Ed.). (2023). ZORA 152: Slovene Women Writers at the Beginning of the 20th Century (Vols. 152). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.7.2023