Nemški jezik

35 Naslovi
 

Vse knjige

Selected Aspects of Human Life in Civil and Criminal Law

Suzana Kraljić (ur.), Damjan Korošec (ur.), Yener Ünver (ur.)
25.05.2021

Phraseologie im Sprachunterricht und in der Sprachendidaktik = Phraseology in language teaching and in language didactics

Christine Konecny (ur.), Erla Hallsteinsdóttir (ur.), Brigita Kacjan (ur.)
01.10.2013

Medpredmetno povezovanje in pouk jezikov

Alja Lipavic Oštir (ur.), Saša Jazbec (ur.)
25.01.2024

Jezik in turizem, Language and Tourism, Sprache und Tourismus

Jasna Potočnik Topler (ur.), Mojca Kompara Lukančič (ur.)
23.12.2021

Herausforderungen in der Kommunikations im Bereich Inklusive Bildung für gehörlose und nicht gehörlose Menschen

Marko Kompara (ur.), Marko Hölbl (ur.), Tatjana Welzer Družovec (ur.)
31.01.2022

Grundlagen der Semantik

Alja Lipavic Oštir
02.07.2019

Grundlagen der Semantik: Zweite Ausgabe

Alja Lipavic Oštir
16.06.2020

Grundlagen der Semantik: Dritte Ausgabe

Alja Lipavic Oštir
01.09.2023

Compendium of Contemporary Legal Issues

Suzana Kraljić (ur.), Yener Ünver (ur.)
13.03.2019

Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij

Marko Jesenšek (avtor in urednik), Zinka Zorko, Mihaela Koletnik, Drago Unuk, Irena Stramljič Breznik, Vida Jesenšek, Melanija Larisa Fabčič, Nada Šabec
01.10.2004

Besedoslovje v delih Frana Miklošiča

Zinka Zorko (ur.), Mihaela Koletnik (ur.); Nada Šabec (angleški in nemški prevodi ), Vida Jesenšek (angleški in nemški prevodi)
01.10.2004