Slavistični znanstveni premisleki

1 Naslovi

logo-szp-um-ok.png

Namen konference je prikazati aktualno stanje in nakazati smernice razvoja slavističnih raziskav, in sicer tako z vidika raziskovalnih tematik kot metodologij. Konferenca bo predstavila širok nabor jezikoslovnih in literarnih tem, zlasti v okviru posameznih filologij, ter konfrontacijo preteklih raziskav s sodobnimi. Posebna pozornost bo namenjena interdisciplinarnosti v raziskovanju, vključevanju medkulturnega pogleda ter predvsem preučevanju vloge slavistike in slavističnih študijev v svetu in predstavitvi izzivov, s katerimi se ti srečujejo.

Konferenco organizira Oddelek za slovanske jezike in književnosti v sodelovanju s Slavističnim društvom Maribor.