Management v športu: Izbrana poglavja

Avtorji

Polona Šprajc (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
https://orcid.org/0000-0003-1356-3438

Ključne besede:

management, šport, organizacija, športni manager, turizem

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Management v športu - izbrana poglavja pokriva področja, ki se prvenstveno nanašajo na področje športa v povezavi z različnimi elementi managementa in upravljanja ter širšimi vidiki družbe. Vsebina monografije je predvsem v koraku s časom in sledi potrebam povezovanja znanstvenih vsebin z aplikativnimi učinki. Poglavja, ki so del znanstvene monografije in obsegajo ustrezno stopnjo interdisciplinarnosti, naj bodo odskočna deska za proučevanje in nadgradnjo znanj študentov, akademske javnosti in širše družbe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Polona Šprajc (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Polona Šprajc je redna profesorica za področje organizacija in management na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Slovenija in prodekanka za izobraževalno dejavnost na fakulteti. Je avtorica in soavtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, knjig in ostalih del. Njeni glavni raziskovalni interesi so vezani na habilitacijsko področje.

Kranj, Slovenija. E-pošta: polona.sprajc@um.si

Prenosi

Izdano

23.03.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-709-6

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

23.03.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-710-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

23.03.2023

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1.8cm

Kako citirati

Management v športu: Izbrana poglavja. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fov.1.2023