ZORA 150: Dialektologija na Dnevih akademikinje Zinke Zorko

Avtorji

Marko Jesenšek (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

Zinka Zorko, dialektologij, slovenska narečja, frazeologija, narečne premene, prekmurske katoliške pridige, besedotvorje, germanizmi

Kratka vsebina

V znanstveni monografiji Dialektologija na Dnevih akademikinje Zinke Zorko so predstavljeni referati s simpozija Prvi Dnevi akademikinje Zinke Zorko (Selnica ob Dravi, 15. 10. 2022).

Akademikinja Zinka Zorko je  svoje življenje posvetila znanstvenemu, raziskovalnemu in pedagoškemu delu. Študentom je posredovala svoje znanje z izrazito osebno noto, kar jo je uveljavila za najbolj priljubljeno predavateljico na mariborski slovenistiki. Raziskovala je koroške, štajerske in prekmurske govore, njeno znanstveno delo pa je spodbudilo nastanek mariborske dialektološke šole. V monografiji je predstavljena njena »jezikovna oporoka«, ki zavezuje in zahteva odgovorno nadaljevanje dela na področju dialektologije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Marko Jesenšek (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Marko Jesenšek je redni profesor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru; med letoma  2003 in 2006  je bil prorektor za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje in  med letoma 2015‒2018 prorektor za dislocirane članice Univerze v Mariboru;  bil je pobudnik za ustanovitev Filozofske fakultete v Mariboru in njen prvi dekan (2006–2015); od 1. junija 2017 je bil sprejet v SAZU, od 1. oktobra 2021 je tajnik razreda za filološke in literarne vede SAZU.  Ukvarja se z zgodovino slovenskega jezika in z jezikovno politiko ter jezikovnim načrtovanjem. Njegova bibliografija obsega 798 enot (september 2021), med njimi 10 samostojnih znanstvenih monografij in 2 v soavtorstvu; organiziral je 51 domačih in mednarodnih konferenc.  Za znanstveno in raziskovalno delo je dobil leta 2009 Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju slovenskega jezika.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marko.jesensek@um.si

Prenosi

Izdano

01.02.2023

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-694-5

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

01.02.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (18,00 EUR)

Mehka vezava (18,00 EUR)

ISBN-13 (15)

978-961-286-695-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

01.02.2023

Dimenzije

17cm x 23cm x 1.80cm

Kako citirati

(Ed.). (2023). ZORA 150: Dialektologija na Dnevih akademikinje Zinke Zorko. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.3.2023