Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

47 Naslovi
 

Vse knjige

General Features of Public Law – The Slovenian Perspectives

Bojan Tičar, Maša Tičar
21 February 2024

Ko se srečata znanje in odločanje: Pristopi k ocenjevanju varnostnih tveganj

Kaja Prislan Mihelič, Maja Modic, Branko Lobnikar, Boštjan Slak, Anže Mihelič
3 January 2024

24. Dnevi varstvoslovja, Podčetrtek, 13. in 14. junij 2023: Zbornik povzetkov

Maja Modic (ur.), Igor Areh (ur.), Benjamin Flander (ur.), Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.)
2 June 2023

Prekrškovno pravo: Praktikum

Miha Dvojmoč
19 May 2023

Korupcija in (slovensko) zdravstvo

Boštjan Slak, Maja Loknar, Aleš Behram, Bojan Dobovšek
31 January 2023

Gremo, statistika!

Vanja Ida Erčulj, Ajda Šulc
21 October 2022

Uvod v kartiranje kriminalitete

Katja Eman, Rok Hacin
23 December 2021

Improving Frontline Responses to Domestic Violence in Europe

Branko Lobnikar (ur.), Catharina Vogt (ur.), Joachim Kersten (ur.)
8 December 2021

22. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 9. in 10. junij 2021: Zbornik povzetkov

Maja Modic (ur.), Igor Areh (ur.), Benjamin Flander (ur.), Branko Lobnikar (ur.), Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.)
8 June 2021

English in Uniform

Mojca Kompara Lukančič
26 April 2021

Organizacija in nadzor policije v izbranih državah: Zbornik raziskovalnega dela študentov Fakultete za varnostne vede in Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Benjamin Flander (ur.), Bojan Tičar (ur.), Maja Modic (ur.), Branko Lobnikar (ur.), Lana Cvikl (ur.)
30 March 2021

21. Dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 3. junij 2020: Zbornik povzetkov

Maja Modic (ur.), Igor Areh (ur.), Benjamin Flander (ur.), Branko Lobnikar (ur.), Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.)
29 May 2020

Zbornik povzetkov / 20. dnevi varstvoslovja, Dolenjske Toplice

Maja Modic (ur.), Igor Areh (ur.), Benjamin Flander (ur.), Branko Lobnikar (ur.), Bernarda Tominc (ur.)
7 June 2019

Ponarejena zdravila v teoriji in praksi

Danijela Frangež (ur.)
7 June 2019

Informacijska varnost in organizacije

Kaja Prislan, Igor Bernik
25 March 2019

Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: From Common Sense to Evidence-based Policy-making: Book of Abstracts

Gorazd Meško (ur.), Branko Lobnikar (ur.), Kaja Prislan (ur.), Rok Hacin (ur.)
13 September 2018

Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe: From Common Sense to Evidence-based Policy-making

Gorazd Meško (ur.), Branko Lobnikar (ur.), Kaja Prislan (ur.), Rok Hacin (ur.)
3 September 2018

Zbornik povzetkov / 19. dnevi varstvoslovja, Ankaran, 6. in 7. junij 2018

Maja Modic (ur.), Kaja Prislan (ur.), Igor Areh (ur.), Benjamin Flander (ur.)
4 June 2018

Varnost mobilnih naprav

Blaž Markelj, Igor Bernik
29 January 2018

Davčna kriminaliteta v teoriji in praksi

Danijela Frangež, Boštjan Slak
22 December 2017

Psihologija za varnostno področje

Igor Areh
9 November 2017

Zbornik povzetkov / 18. slovenski dnevi varstvoslovja, Maribor, 7. in 8. junij 2017

Tinkara Pavšič Mrevlje (ur.), Maja Modic (ur.), Benjamin Flander (ur.), Igor Areh (ur.)
7 June 2017