Prispevki

Prijava ali Registracija za oddajo prispevka.

Navodila avtorjem

To guarantee a smooth publication process, it is important that you ensure the text and figures of your manusript are complete and final when submitted to us. We will then handle all the typeseting and production processes from that point onwards. Authors are responsible for ensuring that their manusripts conform to the style of the publisher. Sub-headings should be in capitals (or Roman numerals); sub-sub headings in lower case italic. Quotations should be in single quotation marks, doubled with single. Long quotations of five or more lines should be indented without quotes. Capitals should be used sparingly, principally for proper titles and where they may be necessary to avoid ambiguity.

Simple references to be inserted in round brackets at the appropriate place in the text, stating author's surname, publication date of work referred to and, where appropriate, relevant pages. For example: (Adams, 2006: 34).

Comments to appear as notes, indicated consecutively throughout the article by raised numerals corresponding to the list of notes placed at the end of the manuscript. Reference list to appear after the list of notes, containing all the works referred to, listed alphabetically by author's surname (or name of sponsoring body), stating author's surname, forename and/or initials, date of publication, title of publication, edition, place of publication and publisher, and pages if relevant. For example:

Tan, Q. (2011) County Gorernment Reform in Urbanizing China, Lex localis - Journal of Local Self-Government, 9(4), pp. 353-371, doi: 10.4335/9.4.353-371(2011).
Musgrave, M. R. (1959) The Theory of Public Finance (New York: McGraw-Hill).

Kontrolni seznam za oddajo prispevka

Vsi prispevko morajo zadostiti vsem zahtevam spodaj.

  • Vloga za predlog izda publikacije pri Univerzitetni založbi je izpolnjena
  • Rokopis za oddajo je pripravljen v dovoljenih datotečnih oblikah
  • Soglasja morebitnih tretjih oseb (avtorjev, nosilcev materialnih avtorskih pravic) za uporabo njihovih avtorsko zaščitenih del (grafi, slike, fotografije …) v predlagani publikaciji so urejena.
  • Najnižja ločljivost uporabljenega grafičnega materiala je najmanj 300 dpi
  • Upoštevana so grafična določila za oblikovanje tabel

Izjava o zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov:
Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor​

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca:
Doc. dr. Miha Dvojmoč
Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
Kotnikova 8
1000 Ljubljana
dpo@um.si

Na Univerzi v Mariboru kot upravljavec skrbno varujemo osebne podatke ter spoštujemo evropske in slovenske veljavne predpise ter mednarodne standarde.

Kaj so osebni podatki? Osebni podatek je katerikoli podatek v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, kot na primer: ime in priimek, domači naslov, lokacija (telefon lahko oddaja lokacijo), spletni identifikator (IP naslov), elektronski naslov, telefonska številka ipd.

Kaj pomeni obdelava osebnih podatkov in kdaj se osebni podatki lahko obdelujejo? Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon, ali če je podana ustrezna podlaga.

Kakšne so pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov?  Več o pravicah posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov najdete v rubriki  Pravice posameznika.

Imena in e-poštni naslovi, uporabljeni za potrebe delovanja Univerzitetne založbe Univerze v Mariboru in prikazovanja na njeni spletni strani, se uporabljajo izključno za navedene namene in niso na voljo za noben drug namen ali ne nobeni tretji osebi. Podatki o uporabnikih spletne strani založbe se ne bodo nikoli uporabili in delili brez uporabnikovega izrecnega dovoljenja, na zahtevo pa se lahko e-poštni naslov uporabnika s seznamov odstrani. Vsi podatki o uporabniku so na voljo uporabniku na njegovo zahtevo.