Transformacija kadrovskega managementa

Avtorji

Mojca Bernik (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
https://orcid.org/0000-0002-7201-2241

Ključne besede:

kadrovski management, hibridni zaposleni, dolgoživa družba, ravnanje s starejšimi zaposlenimi, delovno mesto, ključni cilji, pametno izobraževanje, pametna pedagogika

Kratka vsebina

Znanstvena monografija Transformacija kadrovskega managementa razčlenjuje področja delovanja kadrovskega managementa, ki so bila izpostavljana zadnja leta spremembam v okolju. V sklopu kadrovskega managementa se uporabljajo novi pristopi in načini delovanja, ki izhajajo iz možnosti uporabe informacijske tehnologije in sprememb na globalnem tegu dela. Vsebina znanstvene monografije Transformacija kadrovskega managementa razčlenjuje problematiko izzivov dolgožive družbe, ki na področju kadrovskega managementa zahteva vpeljavo sprememb načinov dela starejših zaposlenih. To zahteva prilagoditev ključnih delovnih ciljev delovnih mest, kar poseže v definiranje in preoblikovanje opisov delovnih mest. Pričajoča znanstvena monografija obravnava tudi spremembe v delovanju zaposlenega zaradi razvoja informacijske tehnologije. Le ta je povzročila spremembe v delovanju zaposlenega, ki ga zaradi različnih načinov dela imenujemo hibridni zaposleni in ga lahko primerjamo z hibridnim potrošnikom. Uporaba sodobnih tehnologij je uvedla spremembe tudi na področju izobraževanja, ki omogočajo kadrovskemu managementu razvoj pametnih učnih okolij in s tem individualen način učenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mojca Bernik (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Doc. dr. Mojca Bernik je od leta 2004 zaposlena na UM, Fakulteti za organizacijske vede. Njeni raziskovalni interesi se osredotočajo na dve področji: razvoj kadrovskega managementa v organizacijah in izzivi na področju planiranja kadrov. V svoji karieri je sodelovala v številnih projektih na področju gospodarstva in razvoja v Sloveniji kot tudi pri mednarodnih projektih. Rezultat njenega raziskovalnega dela je razviden iz številnih objav tako doma kot tudi v tujini. Je vodja Katedre za kadrovske sisteme na UM FOV in članica strateškega sveta programa Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, kjer s svojimi raziskovalnimi dosežki prispeva k aktualnosti programa.

Kranj, Slovenija. E-pošta: mojca.bernik@um.si

Prenosi

Izdano

15.03.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-715-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

15.03.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-716-4

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

15.03.2023

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1cm

Kako citirati

Transformacija kadrovskega managementa. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fov.2.2023