Tehnike za zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti podatkov v marketinških raziskavah in analiza podatkov v marketingu

Avtorji

Borut Milfelner
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4469-3972

Ključne besede:

veljavnost merjenja, zanesljivost merjenja, faktorska analiza, analiza podatkov v marketingu, modeliranje strukturnih enačb

Kratka vsebina

Znanstvena monografija »Tehnike za zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti podatkov v marketinških raziskavah in analiza podatkov v marketingu« se osredotoča na zbiranje informacij za marketinške namene v organizacijah in zagovarja znanstveni pristop pri merjenju marketinških konceptov. Utemeljuje znanstvene principe kvantitativnega merjenja v marketingu za zagotavljanje natančnih in zanesljivih podatkov ter metode za analizo podatkov v marketingu. Obravnavane so tudi napredne tehnike analiziranja podatkov, kot so modeliranje strukturnih enačb, s katerimi merimo vplive latentnih spremenljivk, ki lahko so v vlogi odvisne, kot tudi neodvisne spremenljivke. Monografija vsebuje sedem poglavij, ki obsegajo razumevanje informacijskega sistema v marketingu, tržne naravnanosti, teorije merjenja v marketingu, veljavnosti in zanesljivosti merilnih lestvic, metode za preverjanje povezav med parametričnimi in neparametričnimi spremenljivkami ter modeliranje strukturnih enačb.

Biografija avtorja

Borut Milfelner, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Borut Milfelner je redni profesor za področje marketinga in docent za področje turizma na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Doktoriral je leta 2008 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegova področja raziskovanja so raziskava marketinga, interni marketing, marketing v turizmu in teorija marketinga. Njegova bibliografija obsega več kot 350 enot literature, od tega izvirnih znanstvenih člankov, več objavljenih prispevkov na znanstvenih konferencah, znanstvenih monografij in samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografskih publikacijah. Sodeloval je v več (temeljnih in ciljnih) projektih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, Ministrstva za gospodarstvo in Slovenske turistične agencije in v projektih Evropske unije. Je član uredniškega odbora treh mednarodnih znanstvenih revij s področja poslovnih ved in recenzent v več domačih in tujih znanstvenih revijah.

Maribor, Slovenija. E-pošta: borut.milfelner@um.si

Prenosi

Izdano

September 18, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-785-0

COBISS.SI ID (00)

164175107

Date of first publication (11)

2023-09-18

Kako citirati

Tehnike za zagotavljanje veljavnosti in zanesljivosti podatkov v marketinških raziskavah in analiza podatkov v marketingu. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.9.2023