Primeri prostorskih analiz vplivov podnebnih sprememb: Monografija v okviru projekta Preprečevanje toplotnega stresa v urbanih sistemih v luči podnebnih sprememb (ARRS J7-1822)

Avtorji

Danijel Ivajnšič (ur.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-4419-5295
Daša Donša (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0003-0987-169X
Veno Jaša Grujić (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Nataša Pipenbaher (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0003-1494-0194

Ključne besede:

prostorske analize, podnebne spremembe, geografski infomracijski sistemi, prostorski vzorci, okoljska kriza

Kratka vsebina

V obdobju digitalne preobrazbe družbe na pomenu pridobivajo tudi informacijske tehnologije. Sem sodijo geografski informacijski sistemi, ki povezujejo lokacijske podatke z vsemi vrstami opisnih informacij, in s tem zagotavljajo osnovo za kartiranje in prostorsko analizo. Slednja se dandanes uporablja tako v znanosti kot v industriji. S pomočjo tovrstne analize lažje razumemo pretekle in sedanje prostorske vzorce, ki so posledica interakcije naravnih in družbenih razmer. Na podlagi zaznanih trendov lahko nato celo ocenjujemo, kakšen bo nadaljnji prostorski razvoj. Prav zmožnost objektivnega napovedovanja je ena izmed ključnih lastnosti, ki dodatno poveča uporabnost prostorskih analiz z vidika vrednotenja posledic podnebne ali bolje okoljske krize. Prav to dejstvo je povod za nastanek monografije z naslovom Primeri prostorskih analiz vplivov podnebnih sprememb. Monografija je razdeljena na tri poglavja. Prvo obravnava urbana okolja in se dotakne problematike vse pogostejšega toplotnega stresa kot posledice pojava mestnega toplotnega otoka (MTO) in toplejše atmosfere zaradi (antropogeno pospešenih) podnebnih sprememb. Drugo poglavje monografije obravnava vplive podnebnih sprememb na izbrane habitate kulturne krajine, bodisi v intenzivni ali ekstenzivni kmetijski rabi. V tretjem poglavju pa se vsebinsko premaknemo iz kopenskih na obmorska in morska okolja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Danijel Ivajnšič (ur.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: dani.ivajnsic@um.si

Daša Donša (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: dasa.donsa1@um.si

Veno Jaša Grujić (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: veno.grujic@um.si

Nataša Pipenbaher (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Maribor, Slovenija. E-pošta: natasa.pipenbaher@um.si

Prenosi

Izdano

26.08.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-645-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

26.08.2022

Kako citirati

Primeri prostorskih analiz vplivov podnebnih sprememb: Monografija v okviru projekta Preprečevanje toplotnega stresa v urbanih sistemih v luči podnebnih sprememb (ARRS J7-1822). (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.8.2022