15 Naslovi

Vse knjige

Naslovnica za Kmetijska politika Kmetijska politika
Jernej Turk
2021-01-08
Naslovnica za Tehnološka navodila za izvedbo nekaterih ukrepov v pridelavi hrušk in češenj Tehnološka navodila za izvedbo nekaterih ukrepov v pridelavi hrušk in češenj
Tatjana Unuk, Mario Lešnik, Črtomir Rozman, Metka Hudina, Matej Stopar, Emil Zlatić, Biserka Donik Purgaj, Davor Mrzlič, Stanislav Tojnko
2018-03-23
Naslovnica za Koraki do zaupanja vredne (certificirane) ponudbe ekološke hrane v gastronomiji Koraki do zaupanja vredne (certificirane) ponudbe ekološke hrane v gastronomiji
Martina Robačer, Tjaša Vukmanič, Franci Bavec, Martina Bavec
2018-02-19
Naslovnica za Basic Microbiology: Instructions on Laboratory Exercises Basic Microbiology: Instructions on Laboratory Exercises
Maša Primec, Tomaž Langerholc
2017-08-21
Naslovnica za VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables & Potatoes VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables & Potatoes
Martina Bavec (ur.), Franc Bavec (ur.), Silva Grobelnik Mlakar (ur.)
2017-07-19