Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

33 Naslovi
 

Vse knjige

Rožnice (Rosaceae) v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru in cianogeni glikozidi

Janja Kristl (ur.), Jana Ambrožič-Dolinšek (ur.), Meta Pivec (ur.), Jurij Rakun (ur.)
31.03.2022

Zrnate stročnice v prehrani

Blaž Cigić (ur.), Silva Grobelnik Mlakar (ur.), Darja Kocjan Ačko (ur.)
31.03.2022

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam

Branko Kramberger, Jože Verbič, Tomaž Žnidaršič, Ludvik Rihter, Boštjan Kristan, Miran Podvršnik
19.01.2022

Kmetijska politika

Jernej Turk
08.01.2021

Tehnološka navodila za izvedbo nekaterih ukrepov v pridelavi hrušk in češenj

Tatjana Unuk, Mario Lešnik, Črtomir Rozman, Metka Hudina, Matej Stopar, Emil Zlatić, Biserka Donik Purgaj, Davor Mrzlič, Stanislav Tojnko
23.03.2018

Koraki do zaupanja vredne (certificirane) ponudbe ekološke hrane v gastronomiji

Martina Robačer, Tjaša Vukmanič, Franci Bavec, Martina Bavec
19.02.2018

Basic Microbiology: Instructions on Laboratory Exercises

Maša Primec, Tomaž Langerholc
21.08.2017

VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables & Potatoes

Martina Bavec (ur.), Franc Bavec (ur.), Silva Grobelnik Mlakar (ur.)
19.07.2017