Bilingualism in Slovenian Istria: Studies and Issues in Its Preservation

Avtorji

Mojca Kompara Lukančič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-2368-4161
Nives Lenassi
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Sandro Paolucci
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ključne besede:

italijanski jezik, dvojezičnost, terminologija, prevajanje, Slovenian Istria

Kratka vsebina

Dvojezičnost na področju slovenske Istre: Študije in vprašanja ohranjanja. Znanstvena monografija se ukvarja s pregledom poglavij, ki se osredinjajo na študije o dvojezičnosti in dvojezičnih govorcih v splošnem smislu ter o posebnih aspektih in značilnostih dvojezičnosti v slovenski Istri. V nadaljevanju se delo osredini na poglavja o vlogi italijanščine na dvojezičnem območju slovenske Istre. V drugem poglavju predstavimo raziskavo o položaju dvojezičnosti, o vplivu italijanskih medijev, o rezultatih mature iz italijanskega jezika ter položaju dvojezičnosti v slovenskih šolah na dvojezičnem območju. Tretje poglavje ponudi uvid v analizo besedil in dokumentov, ki so prevedeni iz slovenskega v italijanski jezik, gre za dvojezična besedila, ki so na voljo na spletnih straneh štirih dvojezičnih občin. Zadnje poglavje se osredini na študije o značilnostih administrativnih besedil štirih dvojezičnih občin tre je usmerjeno na zbrane besedne zveze in obravnava položaj krajšav ter nudi prevodne rešitve ter rabo enotne terminologije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mojca Kompara Lukančič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Dr. Mojca Kompara Lukančič (avtorica monografije) je docentka na Univerzi v Mariboru, kjer poučuje angleški in italijanski jezik ter zunanja prevajalka na Ministrstvu za notranje zadeve RS z dolgoletnimi izkušnjami doma in v tujini. Njeno široko raziskovalno področje zajema slovaropisje, krajšave, jezikovne tehnologije ter dvojezičnost in prevajanje. V okviru svoje akademske poti je pripravila 4 terminološke slovarje ter vodila 6 raziskovalnih projektov, med slednjim je tudi priprava slovarskega portala Slovarji.si. Ko gostujoča profesorica je gostovala na Univerzi v Pulju, Pekingu, Bangkoku, Pragi, Basovu, Bariju, Estorilu ter Tromsu.

Brežice, Slovenija. E-pošta: mojca.kompara@um.si

Nives Lenassi, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Dr. Nives Lenassi je lektorica za poslovni italijanski jezik na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je zasnovala in razvila različne nadaljevalne stopnje programov za poučevanje italijanskega jezika. Je soavtorica štirih učbenikov italijanščine za poslovne in ekonomske vede, ki se uporabljajo za poučevanje bodočih slovenskih ekonomistov: Argomenti d’italiano commerciale, L’italiano per le relazioni commerciali, Affari in italiano, and L’italiano nella gestione e comunicazione aziendale. V svojih raziskavah se ukvarja predvsem z nekaterimi izbranimi jezikovnimi elementi, značilnimi za splošni in poslovni italijanski jezik, še posebej pa s poslovno korespondenco in z njenim učinkovitim poučevanjem.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: nives.lenassi@ef.uni-lj.si

Sandro Paolucci, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Dr. Sandro Paolucci je docent za italijanski jezik ter italijansko družbo in kulturo, slovensko-italijansko prevajanje, pravno prevajanje ter EU in mednarodne organizacije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je soavtor in avtor številnih znanstvenih del, med drugim tudi Il linguaggio giuridico sloveno e il linguaggio giuridico italiano, Alcuni aspetti dei testi amministrativi nel territorio bilingue dell'Istria slovena, Italijanski in slovenski jezik ekonomije in poslovanja : anglicizmi med citatnimi zapisi in pomenskimi kalki. V letu 2021 je objavil znanstveno monografijo z naslovom Alla ricerca dell'uniformità terminologica nella traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni, v letu 2019 univerzitetni učbenik Corso di Italiano per le aziende, v letu 2018 učno gradivo Il linguaggio giuridico sloveno e il linguaggio giuridico italiano. V svojih raziskavah se ukvarja s pravnim prevajanjem, pravnim jezikom, dvojezičnostjo itn.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: sandro.paolucci@ff-uni-lj.si

Izdano

01.06.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-743-0

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

01.06.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava (Brezplačno)

Mehka vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-744-7

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

01.06.2023

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1cm

Kako citirati

Bilingualism in Slovenian Istria: Studies and Issues in Its Preservation. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.2.2023