O založbi

 

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, ki je bila ustanovljena 2008, deluje v polnem zamahu od leta 2016. Deluje na sodobnih temeljih in  izpolnjuje zahteve danes hitro spreminjajočega znanstvenega komuniciranja. Njeno glavno poslanstvo je skrb za izdajateljsko dejavnost Univerze v Mariboru oziroma njenih članic ter najpomembneje za desiminacijo dosežkov avtorjev iz Univerze v Mariboru in drugih cenjenih avtorjev, kolikor je mogoče široko po svetovnem spletu.  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru izdaja knjige in revije, učbenike in druge publikacije na različnih področjih znanosti, tehnologije, umetnosti, humanistike in družboslovja. Izdaja tako tiskane kot elektronske publikacije.  Je tudi odprtodostopni založnik in akademski skupnosti nudi okolje za uveljavljanje novih poti znanstvenega komuniciranja, to je objavljanje v odprtem dostopu.