Slovenski slovar krajšav

Avtorji

Mojca Kompara Lukančič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0003-2368-4161

Ključne besede:

slovenski jezik, krajšave, slovar, slovaropisje, terminologija

Kratka vsebina

Monografija sestoji iz obsežnega uvoda v krajšave, v okviru katerega avtorica celovito preuči položaj krajšav v slovenskem prostoru, in sicer na diahroni in sinhroni ravni. V delu se osredini na klasifikacijo krajšav, položaja krajšav v slovenskih pravopisih ter splošnih in specializiranih slovarjih. Delo sklene z značilnostmi mikro- in makrostrukture Slovenskega slovarja krajšav in prikazom primerov in značilnosti geselskih člankov slovarja. Monografija sestoji iz obsežnega geslovnika slovenskih krajšav. Med glavna znanstvena spoznanja štejemo obsežen uvod v slovenske krajšave ter pripravo slovenskih krajšavno-razvezavnih parov, ki celovito tvorijo slovarske geselske članke. Gre za sodoben slovar slovenskih krajšav, ki ga v slovenskem prostoru še nimamo. Delo poleg splošnih slovenskih krajšavno-razvezavnih parov vključuje tudi terminološke krajšave in slednje v geselskih člankih opremi z dodatno razlago, če je ta potrebna.

Biografija avtorja

Mojca Kompara Lukančič , Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Dr. Mojca Kompara Lukančič (urednica monografije) je docentka na Univerzi v Mariboru, kjer poučuje angleški in italijanski jezik ter zunanja prevajalka na Ministrstvu za notranje zadeve RS z dolgoletnimi izkušnjami doma in v tujini. Njeno široko raziskovalno področje zajema slovaropisje, krajšave, jezikovne tehnologije ter dvojezičnost in prevajanje. V okviru svoje akademske poti je pripravila 4 terminološke slovarje ter vodila 6 raziskovalnih projektov, med slednjim je tudi priprava slovarskega portala Slovarji.si. Ko gostujoča profesorica je gostovala na Univerzi v Pulju, Pekingu, Bangkoku, Pragi, Basovu, Bariju, Estorilu ter Tromsu.

Brežice, Slovenija. E-pošta: mojca.kompara@um.si

 

Izdano

March 15, 2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-717-1

COBISS.SI ID (00)

145181443

Date of first publication (11)

2023-03-15

Dimenzije

12.7cm x 24.41cm x 0.6mm

Kako citirati

Slovenski slovar krajšav. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.2.2023