Cultural Tourism as a Tool for Sustainable Development of Rural Areas

Avtorji

Jasna Potočnik Topler (ed.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem
https://orcid.org/0000-0002-1138-3815

Ključne besede:

kulturni turizem, dediščinski turizem, literarni turizem, vinski turizem, podeželska območja, Slovenija in Črna gora

Kratka vsebina

Kulturni turizem kot orodje za trajnostni razvoj podeželskih območij. Monografija predstavlja enega od rezultatov skupnega raziskovanja raziskovalcev Univerze v Mariboru in Univerze Črne gore v okviru bilateralnega projekta BI-ME_21-22-020, ki ga delno financirata Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Črne gore. V 6 poglavjih obravnava problem neenakomernega razvoja turizma, ki ga je mogoče zmanjšati z nadaljnjim razvojem kulturnega turizma. Obe, Slovenija in Črna gora, imata bogato in raznoliko kulturno dediščino, ki predstavlja pomemben turistični vir. Zaključki raziskav kažejo, da je ključ do prihodnjega uspešnega razvoja trajnostnega turizma v obeh državah v oblikovanju in nadgrajevanju turističnih izkušenj na področju kulturnega turizma. Monografija združuje vrsto avtorjev, strok, pristopov in metod ter je tako še en dokaz, da je turizem zelo raznoliko interdisciplinarno področje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Jasna Potočnik Topler (ed.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Jasna Potočnik Topler je zaključila študij angleškega jezika in novinarstva na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala. Trenutno je na Univerzi v Mariboru izvoljena v naziv docentke za angleško in ameriško književnost ter izredne profesorice za področje turizma. Njeno raziskovanje je večdisciplinarno in vključuje kulturni turizem s svojimi podvrstami, jezike, književnost, turistični in medijski diskurz in sporočanje. Je avtorica več knjig, znanstvenih člankov, gostujočih predavanj na tujih univerzah in na konferencah ter članica uredniških odborov različnih znanstvenih in strokovnih revij. Vključena je v različne domače in mednarodne raziskovalne in aplikativne projekte.

Brežice, Slovenija. E-pošta: jasna.potocnik1@um.si

Prenosi

Izdano

20.09.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-650-1

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

20.09.2022

Kako citirati

Cultural Tourism as a Tool for Sustainable Development of Rural Areas. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ft.4.2022