Znanstveno-raziskovalni izzivi na poti digitalne preobrazbe

Avtorji

Mirjana Kljajić Borštnar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
https://orcid.org/0000-0003-4608-9090
Andreja Pucihar (ur.)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
https://orcid.org/0000-0001-5750-1939

Ključne besede:

digitalna preobrazba, informacijski sistemi, raziskovalni trendi, organizacijske vede, poslovni sistemi

Kratka vsebina

Digitalna preobrazba se nanaša na uporabo digitalnih tehnologij za poenostavitev poslovanja, povečanje učinkovitosti, inoviranje proizvodov in storitev, prilagajanje potrebam strank, spreminjanje načinov dela in povezovanja znotraj in med organizacijami. Ima širši vpliv, zato je pomembno, da jo obravnavamo celovito (z vidika ekonomije, družbe in okolja). V monografiji predstavljamo teme s področja digitalne preobrazbe, ki bodo organizacijam in posameznikom v tem procesu v pomoč pri lažjem prehodu v digitalno poslovanje. V prispevkih opisujemo merjenje digitalne in podatkovne zrelosti v malih in srednje velikih podjetjih, analizo vpliva digitalnih tehnologij na elemente poslovnega modela, vpliv digitalne probrazbe na posameznika in družbo na problemu tehnologije podkožnih mikročipov ter spremembe obnašanja potrošnikov. Sledijo prispevki o uporabi tehnologije veriženja podatkovnih blokov in pregled raziskav na področju interneta stvari in kiberfizičnih sistemov, metodologija za obravnavo strateške usklajenosti med poslovnim delom podjetij in informacijsko tehnologijo ter pristop Essence, ki povezuje standarde kakovosti programske opreme in inženiring programske opreme.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mirjana Kljajić Borštnar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Mirjana Kljajić Borštnar je redna profesorica na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede. Raziskovalno se uvkarja s sistemi za podporo odločanju, podatkovnim rudarjenjem in organizacijskim učenjem. Sodeluje v programskih odborih Bled eConference, SOR, DSI, DataScience in drugih. Je predstavnica raziskovalnih organizacij v SRIP PMIS za področje AI, HPC & Big Data, članica izvršnega odbora pobude AI4Slovenia in uredniškega odbora revije Uporabna informatika.

Kranj, Slovenija. E-pošta: mirjana.kljajic@um.si

Andreja Pucihar (ur.), Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Andreja Pucihar je redna profesorica na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede. Njeno raziskovalno delo je osredotočeno na digitalno poslovanje, digitalno preobrazbo, inoviranje in digitalizacijo poslovnih modelov v kontekstu trajnostnega razvoja. Je vodja laboratorija eCenter in vodja programskega odbora mednarodne Bled eConference. Je tudi sourednica mednarodnih revij Electronic Markets in Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. Je tudi predstavnica raziskovalnih organizacij v SRIP PMIS za področje digitalne transformacije in članica Sveta zavoda DIH Slovenija.

Kranj, Slovenija. E-pošta: andreja.pucihar@um.si

Prenosi

Izdano

23.08.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-637-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

23.08.2022

Kako citirati

Znanstveno-raziskovalni izzivi na poti digitalne preobrazbe. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fov.6.2022