Katalog polnaravnih travišč Slovenije

Avtorji

Sonja Škornik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-7385-5507
Igor Paušič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0002-2768-0291
Branko Bakan
Zavod Logarica
Mitja Kaligarič
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
https://orcid.org/0000-0003-3337-6533

Ključne besede:

polnaravna travišča, ekstenzivna travišča, travniki, pašniki, habitatni tipi Slovenije, Natura 2000, skupna kmetijska politika, kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, rezultatske sheme, EUNIS habitatni tipi, sintaksonomija

Kratka vsebina

Monografija obravnava polnaravna travišča, ki v Sloveniji in v Evropi, predstavljajo reliktno tradicionalno kulturno krajino. V uvodu smo predstavili njihov zgodovinski razvoj in pomen. Za številna travišča je značilna visoka biodiverziteta. Zaradi drastičnega zmanjšanja njihovih površin so postali eni izmed najbolj ogroženih habitatov v Evropi in večji del jih je vključenih v prilogo I Direktive o habitatih. Predstavljen je tudi nov ukrep kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil “Pisan travnik”, ki smo ga razvili v okviru ciljno raziskovalnega projekta. Pomembno dodatno informacijo predstavljajo navedbe različnih uveljavljenih klasifikacij habitatnih tipov (sintaksonomska, Physis, EUNIS, FFH). Osrednji del knjige pa je namenjen podrobni predstavitvi posameznih oblik travišč: pokazateljskim rastlinam, ekologiji, razširjenosti, razlogom ogroženosti. Delo ima naslov katalog, saj je pregledno in bogato ilustrirano. Knjiga je namenjena tako strokovnjakom in raziskovalcem s področij biologije, ekologije, varstva narave, kmetijstva; študentom bioloških in ekoloških študijskih programov, kot tudi širši javnosti oz. bralcem, ki jih zanimajo narava in ohranjanje biotske pestrosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Sonja Škornik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Sonja Škornik je izredna profesorica botanike na Univerzi v Mariboru. V ospredju njenega raziskovalno-strokovnega dela so ekstenzivna travišča Slovenije, njihova botanična ter funkcionalna sestava, varstvena ekologija, kmetijska raba ter njihov pomen pri ohranjanju biodiverzitete v Sloveniji in Evropi. Dejavna je pri številnih projektih, ki vključujejo študije rastlin in vegetacije, varstvene cilje in ukrepe za habitate ter območja Natura 2000.

Maribor, Slovenija. E-pošta: sonja.skornik@um.si

Igor Paušič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Igor Paušič je docent za botaniko na Univerzi v Mariboru. Glavna tematika njegovih raziskav je taksonomija in ekologija samoniklih kukavičevk Slovenije. Ukvarja se tudi z arheobotaničnimi analizami, dejavno se udeležuje aplikativnih raziskav in projektov doma in v tujini.

Maribor, Slovenija. E-pošta: igor.pavsic@um.si

Branko Bakan, Zavod Logarica

Branko Bakan je trenutno strokovni sodelavec v Zavodu Logarica, Brezovica, kjer se ukvarja s proučevanjem biodiverzitete SV Slovenije. Občasno sodeluje pri vodenju šolskih in interesnih skupin v naravi, aktivno pa sodeluje tudi s Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Brezovica, Slovenija. E-pošta: branko.bakan1@gmail.com

Mitja Kaligarič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Mitja Kaligarič je profesor botanike na Univerzi v Mariboru. Bil je mentor petim doktorandom in številnim magistrantom in diplomantom. Znanstveno in strokovno se ukvarja s floro, vegetacijo in krajinsko ekologijo. Napisal je čez 80 izvirnih znanstvenih člankov ter številne strokovne prispevke. Posveča se tudi varstvu narave in fotografiji.

Maribor, Slovenija. E-pošta: mitja.kaligaric@um.si

Izdano

01.06.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-749-2

COBISS.SI ID (00)

154074627

Date of first publication (11)

01.06.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-750-8

COBISS.SI ID (00)

154072323

Date of first publication (11)

01.06.2023

Dimenzije

26cm x 20cm x 1cm

Kako citirati

Katalog polnaravnih travišč Slovenije. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.fnm.3.2023