Sprejemanje poslovnih informacijskih rešitev in digitalna transformacija v podjetjih

Avtorji

Simona Sternad Zabukovšek
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-7651-7706
Samo Bobek
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-6927-6820

Ključne besede:

difuzija IT/IS, modeli sprejetja tehnologije, model TAM, model UTAUT, poslovne informacijske rešitve, celovita informacijska rešitev (rešitev ERP), model sprejemanja rešitev ERP (ERPAM)

Kratka vsebina

Sprejemanje novo uvedene IT/IS s strani uporabnikov je kritično za uspešno uporabo IT/IS. V splošnem je sprejetje opredeljeno kot pozitivno dojemanje IT/IS in posledično kot pozitivna odločitev posameznikov, da jih uporabljajo. Skupno vprašanje strokovnjakov in raziskovalcev je, zakaj ljudje nekatere nove IT/IS sprejmejo bolje od drugih. Zato smo se v prvem delu knjige najprej osredotočili na bibliometično analizo znanstvenih objav s področja sprejemanja IT/IS za digitalno transformacijo. Nadalje smo izpostavili razvoj ter delitev modelov in teorij sprejetja IT/IS. Na področju razumevanja človeških vidikov uporabe IT/IS obstajajo trije pristopi, vendar smo se omeji na modele sprejetja tehnologije. V znanstveni monografiji smo raziskali in predstavili najpomembnejše modele sprejetja IT/IS. V drugem delu znanstvene monografije smo se omejili na sprejemanje poslovnih informacijskih rešitev. Glede na kompleksnost rešitev ERP in stopnjo neuspešno uvedb le-teh je bilo v preteklosti izvedenih malo študij, ki bi obravnavale sprejetje tehnologije z vidika posameznih uporabnikov in ki vključujejo več dejavnikov, ki vplivajo uporabo. To je bil osnovni problem, na osnovi katerega smo pripravili in raziskali model sprejemanja poslovnih informacijskih rešitev (ERPAM), predstavljen v tretjem poglavju znanstvene monografije skupaj s pomembnejšimi ugotovitvami, do katerih smo prišli na osnovi več kot desetletnega raziskovanja tega področja.

Biografije avtorja

Simona Sternad Zabukovšek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Simona Sternad Zabukovšek je izredna profesorica za področje E-poslovanja na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF), Katedra za e-poslovanje. Je nosilka in izvajalka več predmetov na prvi, drugi in tretji stopnji na EPF. Poleg tega je predstojnica usmeritve Elektronsko poslovanje na univerzitetnem programu. Je (so)avtorica člankov v različnih (inter)nacionalnih monografijah, konferencah in revijah. Je članica programske skupine Podjetništvo za inovativno družbo (P5-0023), in je oz. je bila vodja in članica več več mednarodnih in nacionalnih projektih. Na UM je odogovrna za članstvo v združenju Microsoft Learn, na EPF pa za delovanje: Microsoft Exam Center, SAP University Alliances, in Microsoft Imagine. Poleg naziva Microsoft Certified Trainer (MCT, 2008-) ima pridobljenih še več drugih nazivov in opravljenih več kot 50 drugih certifikatov s področja IKT. Redno se izobražuje in nadgrajuje svoje strokovno znanje ter širi osebno mrežo in sodelovanja z domačimi in tujimi strokovnjaki.

Maribor, Slovenija. E-pošta: simona.sternad@um.si

Samo Bobek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

Dr. Samo Bobek je redni profesor za področje e-poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor. Je predstojnik katedre za e-poslovanje. Je nosilec in izvajalce več predmetov na prvi, drugi in tretji stopnji. Bil je mentor pri več magistrskih in doktorskih disertacijah na Univerzi v Mariboru ter sopredavatelj in zunanji ocenjevalec doktorskih disertacij v Evropi in Indiji. Izvajal je predavanja na univerzah v Evropski uniji, Indiji, Kitajski, ZDA in Rusiji. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v področja rešitev za e-poslovanje, managementa informatike in poslovnih informacijskih rešitev ter v zadnjem času tudi različnih področij digitalne transformacije. Prof. Bobek je sodeluje v raziskovalnem programu ARRS Podjetništvo za inovativno družbo, sodeloval/sodeluje v več mednarodnih projektih. Prof. Bobek je bil svetovalec za različna področja informatizacije v Abanki, Poštni banki, Probanki, Pošti Slovenije, Zavarovalnici Maribor in v drugih podjetjih.

Maribor, Slovenija. E-pošta: samo.bobek@um.si

Prenosi

Izdano

July 6, 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

ISBN-13 (15)

978-961-286-757-7

COBISS.SI ID (00)

157959683

Date of first publication (11)

2023-07-07

Kako citirati

Sprejemanje poslovnih informacijskih rešitev in digitalna transformacija v podjetjih. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.epf.7.2023