78 Naslovi

Vse knjige

Naslovnica za Avgust Pavel Avgust Pavel
Zinka Zorko (ur.), Miha Pauko (ur.)
2003-10-01
Naslovnica za Besedje slovenskega jezika Besedje slovenskega jezika
Marko Jesenšek (ur.)
2007-10-01
Naslovnica za Besedoslovje v delih Frana Miklošiča Besedoslovje v delih Frana Miklošiča
Zinka Zorko (ur.), Mihaela Koletnik (ur.); Nada Šabec (angleški in nemški prevodi ), Vida Jesenšek (angleški in nemški prevodi)
2004-10-01
Naslovnica za Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij
Marko Jesenšek (avtor in urednik), Zinka Zorko, Mihaela Koletnik, Drago Unuk, Irena Stramljič Breznik, Vida Jesenšek, Melanija Larisa Fabčič, Nada Šabec
2004-10-01
Naslovnica za Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah
Vera Smole (ur.), Mihaela Koletnik (ur.); Heather Pirjevec (prevajalka)
2006-10-01
Naslovnica za Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002: the Slovenian Report : the Winding Road to Entrepreneurial Society Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2002: the Slovenian Report : the Winding Road to Entrepreneurial Society
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Miroslav Glas, Viljem Pšeničny; Toby Gavril Robertson (prevajalec)
2004-01-03
Naslovnica za Gluhi in naglušni učenci v integraciji/inkluziji Gluhi in naglušni učenci v integraciji/inkluziji
Majda Schmidt Krajnc, Branka Čagran
2006-10-01
Naslovnica za Hišna imena v Žireh Hišna imena v Žireh
Marija Stanonik
2005-10-01
Naslovnica za Jezikovna predanost: akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici Jezikovna predanost: akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici
Marko Jesenšek (ur.), Zinka Zorko (ur.); Vida Jesenšek (prevajalka), Heather Pirjevec (prevajalka), Nada Šabec (prevajalka)
2006-10-01
Naslovnica za Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika
Marko Jesenšek (ur.); Christiane Kordić (prevajalka), Vida Jesenšek (prevajalka)
2005-10-01
Naslovnica za Kultura govora na Radiu Maribor Kultura govora na Radiu Maribor
Alenka Valh Lopert
2005-10-01
Naslovnica za Magyarul a Muravidéken Magyarul a Muravidéken
Anna Kolláth
2005-10-01
Naslovnica za Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012 Nezaznane priložnosti: GEM Slovenija 2012
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Katja Crnogaj, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik
2013-10-01
Naslovnica za Phraseologie kontrastiv und didaktisch: neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung Phraseologie kontrastiv und didaktisch: neue Ansätze in der Fremdsprachenvermittlung
Vida Jesenšek (ur.), Melanija Larisa Fabčič (ur.)
2007-10-01
Naslovnica za Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja
Fedora Ferluga Petronio (ur.)
2002-10-01
Naslovnica za Počasne spremembe podjetniške stvarnosti: GEM Slovenija 2006 Počasne spremembe podjetniške stvarnosti: GEM Slovenija 2006
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
2007-10-01
Naslovnica za Podjetništvo med željami in stvarnostjo : Global Entrepreneurship Monitor 2005 Podjetništvo med željami in stvarnostjo : Global Entrepreneurship Monitor 2005
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
2006-01-03
Naslovnica za Podjetništvo na prehodu : Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2004 Podjetništvo na prehodu : Global Entrepreneurship Monitor Slovenija 2004
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
2005-03-01
Naslovnica za Podobe slovenskega podjetništva v letu 2006 Podobe slovenskega podjetništva v letu 2006
Miroslav Rebernik (avtor in urednik), Tadej Krošlin (avtor in urednik); Maks Tajnikar, Polona Tominc, Mojca Duh, Karin Širec, Ksenja Pušnik, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus
2007-11-01
Naslovnica za Premalo razvojno usmerjenih podjetij: GEM Slovenija 2007 Premalo razvojno usmerjenih podjetij: GEM Slovenija 2007
Miroslav Rebernik, Polona Tominc, Ksenja Pušnik
2008-10-01
1-50 od 78