2021

106 Naslovi
 

Vse knjige

Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2020/2021

Kaja Pogačar (ur.), Tomislav Letnik (ur.), Zoran Pučko (ur.), Vlasta Rodošek (ur.), Mateja Držečnik (ur.), Almira Ćatović (ur.), Nataša Šprah (ur.)
December 24, 2021

Jezik in turizem, Language and Tourism, Sprache und Tourismus

Jasna Potočnik Topler (ur.), Mojca Kompara Lukančič (ur.)
December 23, 2021

Uvod v kartiranje kriminalitete

Katja Eman, Rok Hacin
December 23, 2021

Izzivi in priložnosti tehniškega izobraževanja

Mateja Ploj Virtič (ur.)
December 23, 2021

Simetrijske grupe končnih vzorcev

Matej Mencinger
December 21, 2021

Improving Frontline Responses to Domestic Violence in Europe

Branko Lobnikar (ur.), Catharina Vogt (ur.), Joachim Kersten (ur.)
December 8, 2021

Poglavja iz razvoja slovenskega jezika

Marko Jesenšek
December 6, 2021

Statistika: Gradiva za seminarske vaje za 2. del predmeta

Polona Tominc, Maja Rožman
December 2, 2021

Pregled sodobne ginekologije in porodništva pred epidemijo covida-19 leta 2020

Iztok Takač (ur.), Adolf Lukanović (ur.)
November 26, 2021

Athletes Friendly Education Handbook: Award for Educational Institutions supporting the Dual Career of Athletes

Marko Ferjan, Eva Jereb, Iztok Podbregar, Petra Robnik, Polona Šprajc, Mathias Thaler, Aleš Šolar
November 22, 2021

Turistična destinacija Artiče: študija izvedljivosti

Barbara Pavlakovič (ur.), Aleš Semeja (ur.), Maja Turnšek (ur.), Tjaša Alegro (ur.), Nejc Pozvek (ur.)
November 19, 2021

Priporočila za zelene prireditve: Primer prireditve Praznik kozjanskega jabolka

Barbara Pavlakovič (ur.), Tanja Lešnik Štuhec (ur.)
October 29, 2021

Program održivog razvoja Gorskog kotara

Barbara Pavlakovič (ur.), Marko Koščak (ur.), Zoran Ožbolt (ur.), Vladimir Čeligoj (ur.)
October 27, 2021

Rast domačih živali: Sesalci in perutnina

Dejan Škorjanc
October 26, 2021

Tehnologija numerično krmiljenih stružnic z gnanimi orodji: Univerzitetni učbenik

Mirko Ficko, Lucijano Berus, David Potočnik
October 22, 2021

Feminativi v slovenskem jeziku

Tjaša Markežič, Irena Stramljič Breznik
October 13, 2021

Rhetoric for Tourism Business: Worksheets

Jasna Potočnik Topler
October 13, 2021

Zbornik konference »Turizem 4.0 in znanost«

Boštjan Brumen (ur.), Urška Starc-Peceny (ur.)
October 13, 2021

Skladiščno-komisionirni sistemi

Tone Lerher
October 11, 2021

International Scientific Conference »Learning to Live and Work Togheter«: Book of Abstracts, June 10th, 2021, Slovenia

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Majda Pajnkihar (ur.), Sonja Šostar Turk (ur.), Gregor Štiglic (ur.)
October 8, 2021

Youth 2020: The position of young people in Slovenia

Tomaž Deželan (ur.), Miran Lavrič (ur.)
October 8, 2021

Izbrana poglavja iz ginekologije in perinatologije 2: Preeklampsija in zastoj plodove rasti in presejalne preiskave v prvem trimesečju nosečnosti in pri novorojenčku

Faris Mujezinović (ur.), Vesna Fabjan Vodušek (ur.), Lilijana Kornhauser Cerar (ur.), Mirjana Miksić (ur.)
October 1, 2021

Slovenščina na dlani 4

Natalija Ulčnik (ur.)
September 30, 2021

Nega in higiena tekstilij: Dnevnik laboratorijskih vaj

Manja Kurečič, Branko Neral
September 14, 2021

International conference Fluid Power 2021: Conference Proceedings

Darko Lovrec (ur.), Vito Tič (ur.)
September 14, 2021

Proceedings of the 2021 7th Student Computer Science Research Conference (StuCoSReC)

Iztok Fister (ur.), Andrej Brodnik (ur.), Janez Brest (ur.), Iztok Fister ml. (ur.), Matjaž Krnc (ur.), Niko Zimic (ur.)
September 13, 2021

10. letna konferenca mehatronike 2021: Zbornik povzetkov študentskih projektov

Janez Pogorelc (ur.), Aleš Hace (ur.), Uroš Župerl (ur.)
August 16, 2021

Temeljenje

Primož Jelušič
July 14, 2021
1-50 od 106