2021

106 Naslovi
 
1-50 od 106

Vse knjige

Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2020/2021

Kaja Pogačar (ur.), Tomislav Letnik (ur.), Zoran Pučko (ur.), Vlasta Rodošek (ur.), Mateja Držečnik (ur.), Almira Ćatović (ur.), Nataša Šprah (ur.)
24.12.2021

Izzivi in priložnosti tehniškega izobraževanja

Mateja Ploj Virtič (ur.)
23.12.2021

Jezik in turizem, Language and Tourism, Sprache und Tourismus

Jasna Potočnik Topler (ur.), Mojca Kompara Lukančič (ur.)
23.12.2021

Uvod v kartiranje kriminalitete

Katja Eman, Rok Hacin
23.12.2021

Simetrijske grupe končnih vzorcev

Matej Mencinger
21.12.2021

Improving Frontline Responses to Domestic Violence in Europe

Branko Lobnikar (ur.), Catharina Vogt (ur.), Joachim Kersten (ur.)
08.12.2021

Athletes Friendly Education Handbook: Award for Educational Institutions supporting the Dual Career of Athletes

Marko Ferjan, Eva Jereb, Iztok Podbregar, Petra Robnik, Polona Šprajc, Mathias Thaler, Aleš Šolar
22.11.2021

Turistična destinacija Artiče: študija izvedljivosti

Barbara Pavlakovič (ur.), Aleš Semeja (ur.), Maja Turnšek (ur.), Tjaša Alegro (ur.), Nejc Pozvek (ur.)
19.11.2021

Priporočila za zelene prireditve: Primer prireditve Praznik kozjanskega jabolka

Barbara Pavlakovič (ur.), Tanja Lešnik Štuhec (ur.)
29.10.2021

Program održivog razvoja Gorskog kotara

Barbara Pavlakovič (ur.), Marko Koščak (ur.), Zoran Ožbolt (ur.), Vladimir Čeligoj (ur.)
27.10.2021

Feminativi v slovenskem jeziku

Tjaša Markežič, Irena Stramljič Breznik
13.10.2021

Rhetoric for Tourism Business: Worksheets

Jasna Potočnik Topler
13.10.2021

Zbornik konference »Turizem 4.0 in znanost«

Boštjan Brumen (ur.), Urška Starc-Peceny (ur.)
13.10.2021

International Scientific Conference »Learning to Live and Work Togheter«: Book of Abstracts, June 10th, 2021, Slovenia

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Majda Pajnkihar (ur.), Sonja Šostar Turk (ur.), Gregor Štiglic (ur.)
08.10.2021

Youth 2020: The position of young people in Slovenia

Tomaž Deželan (ur.), Miran Lavrič (ur.)
08.10.2021

Izbrana poglavja iz ginekologije in perinatologije 2: Preeklampsija in zastoj plodove rasti in presejalne preiskave v prvem trimesečju nosečnosti in pri novorojenčku

Faris Mujezinović (ur.), Vesna Fabjan Vodušek (ur.), Lilijana Kornhauser Cerar (ur.), Mirjana Miksić (ur.)
01.10.2021

Slovenščina na dlani 4

Natalija Ulčnik (ur.)
30.09.2021

International conference Fluid Power 2021: Conference Proceedings

Darko Lovrec (ur.), Vito Tič (ur.)
14.09.2021

Nega in higiena tekstilij: Dnevnik laboratorijskih vaj

Manja Kurečič, Branko Neral
14.09.2021

Proceedings of the 2021 7th Student Computer Science Research Conference (StuCoSReC)

Iztok Fister (ur.), Andrej Brodnik (ur.), Janez Brest (ur.), Iztok Fister ml. (ur.), Matjaž Krnc (ur.), Niko Zimic (ur.)
13.09.2021

10. letna konferenca mehatronike 2021: Zbornik povzetkov študentskih projektov

Janez Pogorelc (ur.), Aleš Hace (ur.), Uroš Župerl (ur.)
16.08.2021

Temeljenje

Primož Jelušič
14.07.2021
1-50 od 106