2023

95 Naslovi
 

Vse knjige

Vektorska analiza

Tina Sovič, Simon Špacapan
July 25, 2023

Urgentni obposteljni ultrazvok

Tilen Seničar (ur.)
March 22, 2023

Urgentna medicina

Matej Strnad (ur.)
October 17, 2022

Turistične destinacijske organizacije: Gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja

Tanja Lešnik Štuhec (ur.), Barbara Pavlakovič (ur.), Nejc Pozvek (ur.)
January 13, 2023

Študijsko gradivo pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU: Zbirka vaj

Janja Hojnik, Petra Weingerl, Živa Šuta
July 3, 2023

Študijsko gradivo pri predmetu Mednarodno javno pravo: Zbirka vaj

Matjaž Tratnik, Petra Weingerl
August 21, 2023

Strategija Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru 2022–2030

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
February 1, 2023

Sprache und Stil im Werk von Alma M. Karlin

Vida Jesenšek (ur.), Horst Ehrhardt (ur.)
October 28, 2019

Slovenski slovar krajšav

Mojca Kompara Lukančič
March 15, 2023

Skupaj

Vlasta Stavbar (ur.)
February 21, 2023

Raziskava ponudnikov poslovnih informacijskih rešitev za digitalno transformacijo podjetij

Samo Bobek, Zdenko Deželak, Irena Šišovska Klančnik, Uroš Zabukovšek, Simona Sternad Zabukovšek
July 13, 2023

Program održivog razvoja Međimurja

Marko Jurakić (ur.), Barbara Pavlakovič Farrell (ur.), Marina Barkiđija Sotošek (ur.), Rudi Grula (ur.), Marko Koščak (ur.)
November 7, 2023

Proceedings of the 33rd International Conference on Information Modelling and Knowledge Bases EJC 2023

Tatjana Welzer Družovec (ur.), Marko Hölbl (ur.), Lili Nemec Zlatolas (ur.), Saša Kuhar (ur.)
June 2, 2023

Prekrškovno pravo: Praktikum

Miha Dvojmoč
May 19, 2023

Poslovna statistika

Polona Tominc , Maja Rožman
May 26, 2023

OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference

Luka Pavlič (ur.), Tina Beranič (ur.), Marjan Heričko (ur.)
September 4, 2023

Osnove projektiranja konstrukcij: Zbirka vaj

Erika Kozem Šilih, Mateja Držečnik
October 24, 2023

Organizacija gradnje

Uroš Klanšek
December 5, 2023

Od notranjih zadev do varstvoslovja – zgodba o nastajanju in razvoju Fakultete za varnostne vede

Andrej Sotlar (ur.), Anja Zahirović (ur.), Maja Modic (ur.), Barbara Erjavec (ur.)
September 4, 2023

Management v športu: Izbrana poglavja

Polona Šprajc (ur.)
March 23, 2023

Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2022/2023

Kaja Pogačar (ur.), Tomislav Letnik (ur.), Vlasta Rodošek (ur.), Mateja Držečnik (ur.), Almira Ćatović (ur.)
December 21, 2023

Letopis Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo 2021/2022

Kaja Pogačar (ur.), Tomislav Letnik (ur.), Vlasta Rodošek (ur.), Mateja Držečnik (ur.), Almira Ćatović (ur.)
December 5, 2022

Kvizi iz Matematike I: 1. del

Aleksandra Tepeh
October 2, 2023

Korupcija in (slovensko) zdravstvo

Boštjan Slak, Maja Loknar, Aleš Behram, Bojan Dobovšek
January 31, 2023
1-50 od 95