Socialna država in revščina

Avtorji

Etelka Korpič-Horvat (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta; Vesna Leskošek (ur.), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo; Darja Senčur Peček (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta; Vojko Anton Antončič (ur.); Natalija Orešek (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Ključne besede:

revščina, socialna izključenost, blaginja, socialna država, ustava, dostojanstvo

Kratka vsebina

V Ustavi Republike Slovenije je določba, po kateri je Slovenija pravna in socialna država. Pobuda za izdajo te monografije je vzniknila iz spoznanja, da je v Sloveniji senzibilnost za pomanjkljivo upoštevanje načel socialne države precej manjša kot senzibilnost za kršitve načel pravne države. Majhna senzibilnost za neupoštevanje načel socialne države se med drugim kaže v dopuščanju revščine in socialne izključenosti ali, kot pravi avtor enega od prispevkov v monografiji, kaže se v obravnavanju revščine kot smole posameznika. In kaže se tudi v ustavnosodnih zadevah. Avtorice in avtorji prispevkov v monografiji poudarjajo, da je revščina večplasten in kompleksen socialni problem. Ne glede na razlike med državami in družbami velja, da revščina vedno prizadene dostojanstvo človeka. Avtorice in avtorji posameznih prispevkov v monografiji podajajo analizo stanja in predlagajo možne rešitve za različne probleme, ki so posledica revščine in družbene izključenosti. Gre za iskanje sistemske rešitve za zmanjšanje revščine v Sloveniji. Skratka, obravnava pravnih vidikov socialne države, sistemsko tematiziranje revščine, zmanjšanje revščine kot izziv za socialno politiko in ozaveščanje o revščini v Sloveniji, o čemer govorijo avtorji prispevkov v tej monografiji, so teme, ki predstavljajo teoretično in empirično podlago za uveljavljanje načel socialne države in ustavnih socialnih pravic.

Biografije avtorja

Etelka Korpič-Horvat (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija.

Vesna Leskošek (ur.), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: vesna.leskosek@fsd.uni-lj.si

Darja Senčur Peček (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: darja.sencur-pecek@um.si

Vojko Anton Antončič (ur.)

-

Natalija Orešek (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: natalija.oresek@um.si

Prenosi

Izdano

November 14, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-626-6

COBISS.SI ID (00)

124812547

Date of first publication (11)

2022-10-28

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Pošlo)

Trda vezava (Pošlo)

ISBN-13 (15)

978-961-286-643-3

COBISS.SI ID (00)

124812291

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 5cm

Kako citirati

Socialna država in revščina. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.1.2022