Perspectives on Teacher Education and Development

Avtorji

Alenka Lipovec (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-3667-5435
Janja Tekavc (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0009-0004-8011-4557

Ključne besede:

izobraževanje, profesionalni razvoj, učitelji, vzgojitelji, multidisciplinarnost, kompetence

Kratka vsebina

Pogledi na izobraževanje in razvoj pedagoških kadrov. Znanstvena monografija z naslovom "Pogledi na izobraževanje in razvoj pedagoških kadrov" je delo avtorjev različnih strokovnih in znanstvenih področij, ki prihajajo iz širšega mednarodnega prostora. Publikacijo sestavlja 38 izvirnih znanstvenih prispevkov, ki obravnavajo različne vidike izobraževanja in usposabljanja pedagoških kadrov ter izpostavljajo nekatere pomembne izzive na tem področju. Izpostavljeni so posamezni vidiki, kot so sodobni didaktični in pedagoški pristopi, digitalna transformacija vzgoje in izobraževanja, inkluzivnost, izobraževalne politike, kurikulum, vodenje, osebni in profesionalni razvoj učiteljev. Monografija izpostavlja nekatera pomembna vprašanja, ki se lahko odrazijo tudi v spremembah na sistemski ravni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Alenka Lipovec (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Prof. dr. Alenka Lipovec deluje na področju didaktike matematike, zaposlena je na Oddelku za razredni pouk Pedagoške fakultete in Oddelku za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja z razvojem matematičnih pojmov, vključevanjem staršev in somišljeno uporabo tehnologije pri pouku matematike.

Maribor, Slovenija. E-pošta: alenka.lipovec@um.si

Janja Tekavc (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Doc. dr. Janja Tekavc je psihologinja, zaposlena na Oddelku za temeljne pedagoške predmete Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, kjer poučuje študente pedagoških smeri. Njeno raziskovalno delo zajema področje psihologije v izobraževanju, športne psihologije in psihologije zdravja.

Maribor, Slovenija. E-pošta: janja.tekavc@um.si

Prenosi

Izdano

20.03.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-718-8

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

20.03.2023

Kako citirati

Perspectives on Teacher Education and Development. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pef.1.2023