Simpozij o aplikativni elektromagnetiki

2 Naslovi
 Simpozij o aplikativni elektromagnetiki

Mednarodni simpozij o aplikativni elektromagnetiki

Mednarodni simpozij o aplikativni elektromagnetiki je namenjen predstavitvi rezultatov raziskovalnega dela na različnih področjih aplikativne elektromagnetike. Simpozij je namenjen izmenjavi idej, predstavitvi dosežkov in rezultatov, zagotavljanju foruma za raziskovalce in akademike. Naše konference so znane po odprtem in prijaznem vzdušju, ki spodbuja zlasti mlade raziskovalce, da predstavijo svoje dosežke in ideje še v zgodnji fazi njihovega raziskovalnega dela. Simpozij nadaljuje tradicijo skupnih konferenc, ki so bile v preteklih letih organizirane v Makedoniji, Poljski, Sloveniji in Madžarski. Simpozij je odprt za udeležence iz vsega sveta. Letošnji simpozij je potekal med 17. in 20. junijem 2018 v Podčetrtku, Slovenija. Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje na mednarodnem simpoziju o Aplikativni elektromagnetiki in jih želimo uspešno akademsko kariero.

Uredniški odbor konference
prof. dr. Sebastijan Seme
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko)
prof. dr. Miralem Hadžiselimović (Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko)
prof. dr. Bojan Štumberger (Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko)

Vse knjige

Conference Proceedings: 7th International Symposium on Applied Electromagnetics SAEM 18

Sebastijan Seme (ur.), Miralem Hadžiselimović (ur.), Bojan Štumberger (ur.)
27.02.2019

Digest book of the 7th Symposium on Applied Electromagnetics, SAEM'18, Podčetrtek, Slovenia, June 17 - June 20, 2018

Sebastijan Seme (ur.), Miralem Hadžiselimović (ur.), Bojan Štumberger (ur.)
14.09.2018