Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju

Avtorji

Alja Lipavic Oštir (ed.)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5791-9726
Karmen Pižorn (ur.)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0001-5080-8284

Ključne besede:

predšolsko obdobje, tuji jeziki, zgodnje poučevanje, didaktična gradiva, stališča, kompetence

Kratka vsebina

Monografija skozi perspektive različnih akterjev in analizo dejavnikov in elementov pouka osvetljuje razvijanje razno- in večjezičnosti v predšolskem obdobju. V posameznih prispevkih so tematizirani: oris možnosti razvijanja večjezičnosti v vrtcih, kompetence za poučevanje tujih jezikov v predšolskem obdobju, stališča vzgojiteljic do zgodnjega učenja tujih jezikov in večjezičnosti, stališča in izkušnje učiteljic z dodatnim usposabljanjem za zgodnje poučevanje, doživljanje pouka tujih jezikov pri samih otrocih, pogledi staršev na učenje jezikov v vrtcu in delo na področju tujih jezikov z otroki priseljenci. Nadalje prinaša monografija analizo dela v vrtcu ter analizo večjezičnih slikanic. Monografijo zaključujeta analiza dela v dvojezičnem vrtcu in raziskovanje vprašanja elitizma v vrtcu. Monografija je namenjena različnim ciljnim skupinam in z njo želimo tudi pokazati, da je potrebna sprememba kurikula za vrtce in uvedba obveznega učenja tujih jezikov. Nujnost spremembe kurikula utemeljujejo analize in raziskave s stališča različnih ciljnih skupin ter pozicioniranost v širši kontekst jezikovne politike Evropske unije.

Biografije avtorja

Alja Lipavic Oštir (ed.), Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Alja Lipavic Oštir je redna profesorica za nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Področja njenega raziskovanja so: večjezičnost, sociolingvistika, migracije, jezikovni stiki med nemščino in slovenščino, CLIL. Je avtorica več znanstvenih monografij, poglavij v znanstvenih monografijah, člankov in prispevkov na konferencah. Kot predavateljica je gostovala na Univerzi v Bernu v Švici, na Univerzi v Vilniusu v Litvi in v okviru Erasmus izmenjav na vrsti univerz v različnih državah. Od leta 2012 predava tudi na podiplomskih programih na germanistiki Univerze sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem, kjer je tudi mentorica na doktorskem študiju. Je vodja mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov in sodelavka v različnih projektih. Aktivna je v tudi jezikovni in šolski politiki v Sloveniji.

Maribor, Slovenija. E-pošta: alja.lipavic@um.si

Karmen Pižorn (ur.), Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Karmen Pižorn je redna profesorica za angleščino v izobraževanju na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskuje učenje in poučevanje angleščine na zgodnji stopnji, jezikovno preverjanje in ocenjevanje, CLIL, učenje in poučevanje angleščine pri učencih s posebnimi potrebami, večjezičnost in medkulturnost itn. Je avtorica več znanstvenih člankov, monografij in poglavij v znanstvenih monografijah. Kot predavateljica je gostovala na številnih univerzah po svetu (Velika Britanija, Avstrija, Madžarska, Nizozemska, Finska itn.) in mednarodnih konferencah (Avstralija, ZDA, Velika Britanija, Finska, Norveška, Nemčija, Francija itn.). Je tudi vodja nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov ter sodelavka na drugih različnih projektih, npr. Jeziki štejejo, Jezikovno občutljivo poučevanje, Uvajanja tujega jezika v prvo VIO itn.

Ljubljana, Slovenija. E-pošta: karmen.pizorn@pef.uni-lj.si

Prenosi

Izdano

June 22, 2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-608-2

COBISS.SI ID (00)

112011523

Date of first publication (11)

2022-06-22

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-609-9

COBISS.SI ID (00)

112009219

Date of first publication (11)

2022-06-22

Dimenzije

16.50cm x 23.50cm x 3cm

Kako citirati

Več- in raznojezičnost v predšolskem obdobju. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.5.2022