FEB International Scientific Conference

3 Naslovi

Naša vizija, da bo Ekonomska-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru prepoznana na nacionalni ravni in v širši evropski regiji kot odlična raziskovalno usmerjena in globalno povezana ekonomsko-poslovna šola, je tesno povezana z izvajanjem našega poslanstva: prispevati k celostnemu razvoju posameznikov in sodelovati v razvoju gospodarstva in skupnosti tako na nacionalni kot širši evropski ravni s sintezo ekonomije in poslovnih raziskav ter izobraževanja.

Glede na pomen procesa globalizacije je Ekonomsko-poslovna fakulteta svoje študijske programe akreditirala pri Akreditacijskem svetu za poslovne šole in programe (ACBSP), Evropskem svetu za poslovno izobraževanje (ECBE) in Združenju za napredovanje višjih poslovnih šol ( AACSB), zaradi česar so naši programi mednarodni.