Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

42 Naslovi
 

Vse knjige

Uvajanje lokalne participacije v pedagoški proces

Barbara Pavlakovič Farrell, Marko Koščak
28.02.2024

Program održivog razvoja Međimurja

Marko Jurakić (ur.), Barbara Pavlakovič Farrell (ur.), Marina Barkiđija Sotošek (ur.), Rudi Grula (ur.), Marko Koščak (ur.)
07.11.2023

Slovenski slovar krajšav

Mojca Kompara Lukančič
15.03.2023

Turistične destinacijske organizacije: Gonila povezanega kreativnega zelenega razvoja in trženja

Tanja Lešnik Štuhec (ur.), Barbara Pavlakovič (ur.), Nejc Pozvek (ur.)
13.01.2023

Osnove turističnega vodenja: Učbenik

Igor Rajner, Mitja Gorenak
29.11.2022

Spretnosti za uspeh na delovnem mestu: Učbenik

Tomi Špindler, Mitja Gorenak
15.11.2022

Management in teorija organizacij: Učbenik

Gregor Jagodič, Mitja Gorenak
15.11.2022

Program razvoja održivog turizma u Sisku i Petrinji

Marko Koščak (ur.), Barbara Pavlakovič (ur.), Ingrid Padjen Đurić (ur.), Marko Jurakić (ur.)
11.11.2022

Contemporary Issues in Tourism

Maja Borlinič Gačnik (ur.), Milica Rančić Demir (ur.)
28.10.2022

Jezik in turizem, Language and Tourism, Sprache und Tourismus

Jasna Potočnik Topler (ur.), Mojca Kompara Lukančič (ur.)
23.12.2021

Turistična destinacija Artiče: študija izvedljivosti

Barbara Pavlakovič (ur.), Aleš Semeja (ur.), Maja Turnšek (ur.), Tjaša Alegro (ur.), Nejc Pozvek (ur.)
19.11.2021

Priporočila za zelene prireditve: Primer prireditve Praznik kozjanskega jabolka

Barbara Pavlakovič (ur.), Tanja Lešnik Štuhec (ur.)
29.10.2021

Program održivog razvoja Gorskog kotara

Barbara Pavlakovič (ur.), Marko Koščak (ur.), Zoran Ožbolt (ur.), Vladimir Čeligoj (ur.)
27.10.2021

Zbornik konference »Turizem 4.0 in znanost«

Boštjan Brumen (ur.), Urška Starc-Peceny (ur.)
13.10.2021

Rhetoric for Tourism Business: Worksheets

Jasna Potočnik Topler
13.10.2021

Program razvoja za održivi ruralni turizam u Moslavini

Barbara Pavlakovič (ur.), Marko Jurakić (ur.), Marko Koščak (ur.)
16.07.2020

Razvojni program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem kotarju: II. faza

Barbara Pavlakovič (ur.), Vladimir Čeligoj (ur.), Zoran Ožbolt (ur.), Marko Koščak (ur.)
24.04.2019

Responsible Hospitality: Inclusive, Active, Green

Mitja Gorenak (ur.), Andreja Trdina (ur.)
26.12.2018

Retorika v poslovnem komuniciranju: delovni listi

Jasna Potočnik Topler, Mojca Strašek Dodig
21.12.2018

Brežice Energy

Eva Dornik (ur.), Urška Sep (ur.), Maja Veselko (ur.), Jasna Potočnik Topler (ur.)
09.10.2018

Spoznavanje sevniške kulture in kulinarike s kolesom

Jasna Potočnik Topler (ur.), Andrej Lisec (ur.)
09.10.2018