Varnost v lokalnih skupnostih

8 Naslovi
  Varnost v lokalnih skupnostih

Konferenca »Varnost v lokalnih skupnostih«

Konferenca Varnost v lokalnih skupnostih je nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo od leta 2015 v sodelovanju organizirajo Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, občine in Policijska uprava tistega mesta oziroma območja, kjer konferenca poteka. Teme konference se spreminjajo glede na aktualne trende in dogajanja na področju varnosti v lokalnih skupnostih. Konferenca je namenjena vsem institucijam in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja arnosti v lokalnih skupnostih in si želijo soočenj raziskovalnih spoznanj s potrebami prakse. Pobuda za nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih je nastala v okviru raziskovalnega dela Programske skupine Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in njenega preteklega sodelovanja na področju  zagotavljanja varnosti v urbanih in ruralnih okoljih. Glavne vsebinske smernice raziskovalnega projekta so v multidisciplinarnem preučevanju varnosti v lokalnih skupnostih z namenom pripraviti predloge uporabnih rešitev za bolj učinkovito zagotavljanje varnosti v lokalnih skupnostih (občinah) v Sloveniji in spodbuditi razvoj teorije na področju varnosti v lokalnih okoljih. Delo Programske skupine financira Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost.

28. nacionalna konferenca Varnost v lokalnih skupnostih: 28. november, 2019, v Novi Gorici.

Organizacijski odbor konference in uredniki zbornika:
Prof. dr. Gorazd Meško (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede)
Izr. prof. dr. Katja Eman (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede)
Doc. dr. Rok Hacin (Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede)

Več: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Vse knjige