Pravo in ekonomija: Pravo, ekonomija in epidemija

Avtorji

Martina Repas (ur.)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
https://orcid.org/0000-0003-2589-6280

Ključne besede:

pravo, ekonomija, Covid-19, intelektualna lastnina, pouk na daljavo, gospodarstvo, nove tehnologije, javne storitve, državni proračun, meddržavne tožbe, alkohol

Kratka vsebina

Epidemija Covid-19 je pomembno posegla v vse segmente življenja: izobraževanje, delo, zdravje, poslovanje, delovanje pomembnih institucij ipd. Prispevki v zborniku izpostavljajo različne segmente in težave, ki so se zaradi epidemije in posledično zaprtja družbe pojavile. Obravnavajo vpliv epidemije na vzpostavitev povezave med strateško-razvojnim in proračunskim načrtovanjem, na pravice intelektualne lastnine v smislu učinkovitejšega zagotavljanja zdravil in cepiv, na študij v smislu zagotavljanja gradiv, ki so avtorskopravno varovana, in uvedbo pouka na daljavo. Posebej je izpostavljena vloga zaprtja družbe pri razvoju novih tehnologij trženja alkohola, analizirane so posledice derogacije pravic gospodarskih subjektov v času epidemije, gospodarska in poslovna negotovost v evrskem območju, ki je bila največja v začetku krize, in možnost meddržavnih tožb pred Sodiščem EU kot mehanizem varstva temeljnih človeških vrednost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Martina Repas (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: martina.repas@um.si

Prenosi

Izdano

29.07.2022

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-10 (02)

978-961-286-630-3

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

29.07.2022

Kako citirati

Pravo in ekonomija: Pravo, ekonomija in epidemija. (2022). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pf.4.2022