Založba Univerze v Ljubljani

2 Naslovi
 

Vse knjige

Youth 2020: The position of young people in Slovenia

Tomaž Deželan (ur.), Miran Lavrič (ur.)
08.10.2021

Mladina 2020: položaj mladih v Sloveniji

Miran Lavrič, vodja raziskave in urednik; Tomaž Deželan, vodja ekipe FDV UL in urednik
21.05.2021