Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami

2 Naslovi
 Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami

Mednarodna jezikovna konferenca "Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami"

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru je 20. in 21. septembra 2018 potekala 10. mednarodna jezikovna konferenca "Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami". Ideja o konferenci se je pred desetimi leti porodila na Fakulteti za logistiko v želji, da v sodelovanju z domačimi ter tujimi strokovnjaki in raziskovalci prispevamo k izmenjavi in širjenju strokovnega znanja ter primerov dobrih praks s področja poučevanja in učenja tujih strokovnih jezikov, saj le-ti tako kot logistika povezujejo različne kulture ter gospodarstva sveta. V nizu dosedanjih konferenc je prvih šest gostila Fakulteta za logistiko. V duhu konference in želji po še tesnejšem sodelovanju z domačimi ter tujimi strokovnjaki in raziskovalci, smo leta 2014 pričeli z rotiranjem fakultet gostiteljic. Leta 2014 in 2016 je konferenco tako gostila Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, leta 2015 pa Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu. 11. konferenco bo leta 2020 gostila Fakulteta tehničnih znanosti Univerze v Novem Sadu.

Uredniški odbor konference:
mag. Nataša Gajšt, lektorica, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Dragana Gak, višja predavateljica, Univerza v Novem Sadu, Fakulteta tehničnih znanosti
Tina Miholjančan, višja predavateljica, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za humanistične in družbene vede
Dubravka Pleše, višja predavateljica, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za rudarstvo, geologijo in petrokemijo
mag. Alenka Plos, lektorica, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Polona Vičič, lektorica, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko