ZORA 153: Slovenščina v Torontu in okolici nekoč in danes

Avtorji

Tadej Kralj
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Ključne besede:

etnična skupnost, Slovenci v Torontu, dediščinski jezik, uporabniki slovenskega jezika, jezikovno načrtovanje

Kratka vsebina

V monografiji obravnavam slovenščino kot dediščinski jezik v slovenski skupnosti v Torontu. Njeni predstavniki so jo ob priseljevanju in kljub močni integraciji v državi gostiteljici ohranjali v družinskem okolju in v organizirani slovenski skupnosti ter jo prenašali na svoje potomce. Druga generacija, ki je zrasla v Kanadi, je bila vse do vstopa v šolo ves času v stiku s slovenščino in s tamkajšnjim slovenskim kulturnim življenjem, po vstopu v šolo pa je sporazumevanje v slovenščini postopoma zamenjalo sporazumevanje v angleščini. Še hitrejšo integracijo v širšo družbeno skupnost in izginjanje rabe slovenščine je opaziti pri tretji oz. četrti generaciji potomcev priseljencev.

Zanimalo me je, ali in kako si predstavniki različnih generacij (prve, druge ter tretje in četrte) prizadevajo za ohranjanje slovenščine: s katerimi nameni in kako pogosto jo uporabljajo ter s kom, kdaj in v katerih okoliščinah se sporazumevajo v slovenščini. Ugotovil sem, da se v izbranem okolju med predstavniki prve in druge generacije slovenščina ohranja tako s sporazumevanjem v vsakdanji rabi (praktična raba jezika) kot tudi z rabo na kulturnih prireditvah (simbolična raba jezika). Raba slovenščine med predstavniki tretje in četrte generacije izginja, kljub temu da kanadska politika multikulturalizma spodbuja rabo dediščinskih jezikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Tadej Kralj, Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Dr. Tadej Kralj je učitelj slovenskega jezika na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Doktorat iz slovenskega jezikoslovja je pridobil na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Je avtor znanstvenih prispevkov, v katerih razpravlja o rabi in ohranjanju slovenskega jezika kot dediščinskega jezika pri predstavnikih slovenske skupnosti v Torontu. Leta 2020 je kot aktivni član Slovenskega doma v Torontu pridobil posebno priznanje za prostovoljno delo pri izvajanju programa Slovenian Language Tutoring Program. Novembra 2021 je v sodelovanju z Uradom RS za Slovence v zamejstvu in po svetu javno predstavil izsledke raziskave v prostorih Slovenskega doma v Torontu. V letu 2022 mu je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu na nagradnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu podelil 1. nagrado.

Hrastnik, Slovenija. E-pošta: tadej88.kralj@gmail.com

Izdano

20.10.2023

Zbirka

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-786-7

COBISS.SI ID (00)

166007043

Date of first publication (11)

20.10.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Mehka vezava 25,00 EUR

Mehka vezava 25,00 EUR

ISBN-13 (15)

978-961-286-787-4

COBISS.SI ID (00)

164368899

Date of first publication (11)

20.10.2023

Dimenzije

16cm x 23cm x 2.4cm

Kako citirati

(Ed.). (2023). ZORA 153: Slovenščina v Torontu in okolici nekoč in danes (Vols. 153). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.ff.10.2023