Logistika v kmetijstvu

7 Naslovi

Mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu

Mednarodno konferenco Logistika v kmetijstvu organiziramo Občina Sevnica, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. Zadnja tema 12. mednarodne konference je bila Svetovni izzivi logistike v kmetijstvu. Konferenca je postala že tradicionalna in utira pot različnim pogledom logistike v povezavi s kmetijstvom. Zadnja konferenca je postregla z Digitalizacijo v kmetijstvu: Digitalna revolucija v kmetijstvu - Industrija 4.0. Poleg te teme smo na konferenci obravnavali še tematiko napredne embalaže za hrano, analizirali lokalno proizvodnjo hrane, krožno gospodarstvo, oskrbovalno verigo hrane, logistiko modernih mest, predelovalno industrijo, trajnostni koncept hrane, optimizacijo faz pridelave in logistike vina v Sloveniji, možnost dostave lokalno pridelane hrane v lokalno okolje z električnimi in hibridnimi vozili ter kreativne rešitve v logistiki bivanja in oskrbe starejših oseb.

Uredniški odbor
doc. dr. Slobodan Antić (Univerza v Beogradu, Srbija)
izr. prof. dr. Attila Kurucz (Széchenyi University, Hungary)
izr prof. dr. Andrej Lisec (Univerza v Mariboru, Slovenija)
doc. dr. Lea – Marija Colarič - Jakše (Visoka šola za upravljanje podeželja GRM, Slovenija)
doc. dr. Matevž Obrecht (Univerza v Mariboru, Slovenija)