Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi

8 Naslovi

Mednarodna znanstvena konferenca »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi« 

 Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV) tradicionalno organizira mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi«. Prispevki na konferenci osvetljujejo pomembne vidike zdravstvene nege, ki vplivajo na današnjo globalno pomanjkanje medicinskih sester, znanje in dokaze ter pomen zdravstvene nege pri razvoju zdravstvenih sistemov v prihodnosti. Jasno je, da medicinske sestre potrebujejo kompleksno znanje za učinkovito delovanje v zdravstvu, ki se ukvarja s starajočo se družbo, multimorbidnostjo pacientov in hitrim razvojem medicinskih znanosti ter zdravstvene tehnologije. Medicinske sestre želijo zagotavljati pacientom celostno obravnavo, katere pomemben del predstavlja tudi spiritualni vidik. Nacionalno, internacionalno, interdisciplinarno in interprofesionalno znanstvenoraziskovalno sodelovanje in povezovanje je temelj za razvoj znanosti in zdravstvene nege kot discipline. Trdno vez med prakso in izobraževanjem predstavlja raziskovanje, predvsem za razvoj teorij in konceptov ter dokazov za spreminjajoče se potrebe v zdravstvu in družbi, ki prispeva k prepoznavnemu družbenemu razvoju discipline zdravstvene nege. Konferenco bogatijo prispevki uglednih domačih in tujih vabljenih predavateljev in raziskovalcev z univerz, s katerimi UM FZV uspešno sodeluje na znanstvenoraziskovalnem in izobraževalnem področju.

Uredniški odbor konference
prof. dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
(Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede)
viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič (Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede)
prof. dr. Gregor Štiglic (Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede)

Več: 2019; 2018; 2017   

Vse knjige

International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«: Book of Abstracts, June 13th 2024, Maribor, Slovenia

Mateja Lorber (ur.), Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Sonja Šostar Turk (ur.), Gregor Štiglic (ur.)
12.06.2024

International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«: Book of Abstracts, June 19th 2023, Maribor, Slovenia

Mateja Lorber (ur.), Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Sonja Šostar Turk (ur.), Gregor Štiglic (ur.)
19.06.2023

International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«: Book of Abstracts, June 9th 2022, Maribor, Slovenia

Mateja Lorber (ur.), Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Sonja Šostar Turk (ur.), Gregor Štiglic (ur.)
19.09.2022

International Scientific Conference »Learning to Live and Work Togheter«: Book of Abstracts, June 10th, 2021, Slovenia

Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Majda Pajnkihar (ur.), Sonja Šostar Turk (ur.), Gregor Štiglic (ur.)
08.10.2021

International Scientific Conference »Research and Education in Nursing: Book of Abstracts, September 29th, 2020, Slovenia

Majda Pajnkihar (ur.), Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Sonja Šostar Turk (ur.), Gregor Štiglic (ur.)
28.09.2020

Book of Abstracts / International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«,June 13th 2019, Maribor, Slovenia

Majda Pajnkihar (ur.), Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Gregor Štiglic (ur.)
05.06.2019

Book of Abstracts / International Scientific Conference »Research and Education in Nursing«, June 7th, 2018, Maribor, Slovenia: 7. junij 2018, Maribor, Slovenija

Majda Pajnkihar (ur.), Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Sonja Šoštar Turk (ur.)=, Gregor Štiglic (ur.)
10.07.2018

Book of abstracts / International Scientific Conference "Research and Education in Nursing", June 15th 2017, Maribor, Slovenia

Majda Pajnkihar (ur.), Klavdija Čuček Trifkovič (ur.), Sonja Šoštar Turk (ur.), Gregor Štiglic (ur.)
03.07.2017