Teaching for the Future in Early Childhood Education

Avtorji

Marta Licardo (ur.)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5858-8527
Jasminka Mezak (ur.)
Univerza v Rijeki, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-5759-209X
İlke Evin Gencel (ur.)
Izmirska demokratična univerza, Pedagoška fakulteta
https://orcid.org/0000-0002-2113-701X

Ključne besede:

predšolska vzgoja, poučevanje, učenje, algoritmično mišljenje, kognicija

Kratka vsebina

Poučevanje za prihodnost v predšolski vzgoji. Temeljno področje monografije je poučevanje in učenje otrok v predšolski vzgoji. Mednarodna monografija vključuje prispevke avtorjev iz treh držav, ki osvetljujejo različne perspektive sodobnega poučevanja in učenja, značilne za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Izhodišče za nastanek monografije je sodelovanje raziskovalcev različnih univerz v projektu Erasmus+ Algolittle, ki so v okviru projekta raziskovali pomembne sodobne koncepte poučevanja v predšolski vzgoji, kot je kako razvijati algoritmično mišljenje pri predšolskih otrocih, kako poučevati algoritmično mišljenje študente predšolske vzgoje in kakšen je pomen tovrstnih kognitivnih veščin za znanje v prihodnosti. Monografija sicer presega okvir projekta, saj vključuje nova znanstvena spoznanja vezana na implementacijo različnih najsodobnejših konceptov pri učenju in poučevanju predšolskih otrok, kot so izvršilne funkcije, algoritmično mišljenje, ustvarjalnost, problemsko mišljenje, integracija poučevanja različnih področij, poučevanje na daljavo, specifične pedagoške prakse ter s tem predstavlja široko paleto tem, ki so pomembne za razvoj učenja in poučevanja v predšolski vzgoji že sedaj in v prihodnosti.

 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Marta Licardo (ur.), Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Izr. prof. dr. Marta Licardo je profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Njena raziskovalna področja so pedagogika, didaktika, družboslovje v predšolski vzgoji, inkluzija, izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in otroci priseljenci. Je državna koordinatorka Evropskega združenja za raziskovanje predšolske vzgoje (EECERA) za Slovenijo. Sodeluje v številnih projektih na nacionalni in mednarodni ravni.

Maribor, Slovenija. E-pošta: marta.licardo@um.si

Jasminka Mezak (ur.), Univerza v Rijeki, Pedagoška fakulteta

Doc. dr. Jasminka Mezak, na Pedagoški fakultet Univerze na Reki predava več dodiplomskih in podiplomskih predmetov vezanih na informatiko. Njeni glavni strokovni in raziskovalni interesi so na področju uporabe IKT in digitalnih orodij v izobraževanju, vključno s pristopi mešanega učenja, ter implementacije in evalvacije novih pedagoških pristopov z uporabo IKT. V letih 2017-2019 je bila vodja projektne skupine Pedagoške fakultete kot partner v projektu Erasmus+ »Igre za poučevanje algoritmičnega mišljenja«.

Rijeka, Hrvaška. E-pošta: jasminka.mezak@uniri.hr

İlke Evin Gencel (ur.), Izmirska demokratična univerza, Pedagoška fakulteta

Red. prof. dr. İlke Evin Gencel je doktorirala na področju razvoja kurikuluma in poučevanja, zaposlena je na Izmir Demokrasi University v Turčiji. Opravila je nacionalne in mednarodne študije o razvoju kurikuluma, oblikovanju poučevanja, izkustvenem učenju in izobraževanju učiteljev. Svojo podoktorsko raziskavo je opravila na državni univerzi Florida v ZDA. Izvedla je tudi številne izobraževalne projekte, vključno z izobraževalnimi tehnologijami.

Izmir, Turčija. E-pošta: ilke.evingencel@idu.edu.tr

Prenosi

Izdano

18.04.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-286-707-2

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

18.04.2023

Podrobnosti o formatu publikacije na voljo: Trda vezava (Brezplačno)

Trda vezava (Brezplačno)

ISBN-13 (15)

978-961-286-708-9

COBISS.SI ID (00)

Date of first publication (11)

18.04.2023

Dimenzije

16.5cm x 23.5cm x 1.2cm

Kako citirati

Teaching for the Future in Early Childhood Education. (2023). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. https://doi.org/10.18690/um.pef.2.2023