2 Naslovi
  Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo

Mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo

Mednarodna strokovna/znanstvena konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (Technologies & Business Models for Circular Economy; TBMCE)  je namenjena predstavitvi konceptov krožnega gospodarstva in tehnologij ter metodologij, ki prispevajo k preusmeritvi gospodarskih subjektov in družbe kot celote k bolj odgovornemu, tj. krožnemu ravnanju z viri. Konferenčni program vključuje panelne diskusije, plenarno in uvodna predavanja, ustna predavanja in predstavitve v obliki posterjev s področja tem konference: Trajnostna energija, Biomasa in alternativne surovine, Krožni poslovni modeli, Sekundarne surovine in funkcionalni materiali, IKT v krožnem gospodarstvu, Procesi in tehnologije. V sklopu TBMCE predstavljamo SRIP Krožno gospodarstvo kot platformo za vzpostavitev dolgoročnega uspešnega javno-zasebnega partnerstva z vodilno vlogo deležnikov (v sodelovanju z državo) pri vzpostavljanju verig vrednosti in organiziranju celovite podpore raziskovalni in inovacijski dejavnosti.  Konferenco organizira Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.

Uredniški odbor
doc. dr. Miloš Bogataj (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)
red. prof. Zdravko Kravanja (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)
red. prof. Zorka Novak Pintarič (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo)