2 Naslovi
 Univerza v Splitu, Znanstvene in strokovne monografije Pravne fakultete

Univerzitet u Splitu, Naučni in stručni radovi Pravnog fakulteta
Univerza v Splitu, Znanstvene in strokovne monografije Pravne fakultete

Pravna fakulteta v Splitu je bila ustanovljena leta 1961. Visokokakovostni univerzitetni učitelji ter sodelavci in praktiki sodelujejo v znanstveno-pedagoškem procesu na Pravni fakulteti. Profesorji pravne fakultete so za svoje delo prejeli številne nagrade, so člani znanstvenih združenj in strokovnih skupin. Poleg bogatega znanstvenega in raziskovalnega znanja učiteljev so študentom na voljo tudi drugi pripomočki za uspešno učenje: informacijska soba, sodobni učni pripomočki in bogata knjižnica s sodobno čitalnico. Fakulteta izvaja deset znanstvenih projektov, ki jih financira Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport. Za izboljšanje znanstvenega in raziskovalnega dela, strokovnih, učnih in strokovnih dejavnosti ter za povezovanje s prakso je v okviru fakultete pet centrov, ustanovljen pa je še en.

Vse knjige

Naslovnica za Osnove zemljišnoknjižnog prava Osnove zemljišnoknjižnog prava
Jozo Čizmić, Dinka Šago, Blanka Kačer
2018-12-21
Naslovnica za Zdravstveno strukovno staleško pravo Zdravstveno strukovno staleško pravo
Jozo Čizmić, Miran Cvitković, Ante Klarić
2017-11-06