EnRe - Energy & Responsibility

2 Naslovi

Interantional Conference Energy and Responsibility – EnRe

V času naraščajočih podnebnih izzivov je EnRe konferenca posvečena iskanju poti do podnebne nevtralnosti in trajnostnega zelenega prehoda. Osredotočeni bomo na razvoj in implementacijo inovacij, ki podpirajo preobrazbo energetskih, industrijskih in življenjskih sistemov, s ciljem ustvarjanja trajnostne prihodnosti z neto ničelnimi emisijami. Naša konferenca združuje strokovnjake, raziskovalce, politike in gospodarstvenike, ki bodo delili svoje izkušnje, raziskave in vizije. Skozi interaktivne razprave, okrogle mize in predstavitve bomo spoznali najnovejše dosežke in strategije za učinkovit prehod na trajnostne rešitve. Cilj dogodka je spodbujati sodelovanje in izmenjavo idej, da bi skupaj oblikovali celovite pristope in strategije za doseganje podnebne nevtralnosti. Ta konferenca ni zgolj izmenjava znanj, temveč tudi platforma za spodbujanje konkretnih dejanj, ki bodo zagotovila bolj zeleno in trajnostno prihodnost za naše naslednje generacije

Mednarodni znanstveni odbor

Predsednik: prof. dr. Sebastijan Seme

Člani: prof. dr. Marinko Barukčić, doc. dr. Amor Chowdhury, prof. dr. Nenad Cvetković, prof. dr. Goga Cvetkovski, doc. dr. Brigita Ferčec, doc. dr. Matej Fike, dr. Adnan Glotić, prof. dr. Miralem Hadžiselimović, prof. dr. Željko Hederić, izr. prof. dr. Gorazd Hren, izr. prof. dr. Ankica Kovač, doc. dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, prof. dr. Boštjan Pokorny, izr. prof. dr. Zdravko Praunseis, doc. dr. Janez Rošer, prof. dr. Jurij Avsec, doc. dr. Natalija Špeh, prof. dr. Bojan Štumberger, prof. dr. Gorazd Štumberger, prof. dr. Zdravko Virag, prof. dr. Peter Virtič, prof. dr. Mykhailo Zagirnyak, prof. dr. Marija Živić

Lokalni organizacijski odbor: prof. dr. Sebastijan Seme, doc. dr. Gašper Gantar, Boštjan Krajnc, mag. Sonja Krajnc, prof. dr. Jurij Avsec, Karla Sitar, Klemen Sredenšek, Mitja Tašler, doc. dr. Franc Žerdin

Vse knjige

5th International Conference EnRe-Energy&Responsibility: Book of Extended Abstracts

Sebastijan Seme (ur.), Jurij Avsec (ur.), Klemen Sredenšek (ur.)
09.06.2022